หน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น พบน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในระดับร้ายแรง

หน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น พบน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในระดับร้ายแรง

หน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น พบน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในระดับร้ายแรง

รูปข่าว : หน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น พบน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในระดับร้ายแรง

หน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์ ประเทศญี่ปุ่น พบน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีในระดับร้ายแรง สถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูจิมะของญี่ปุ่นเลวร้ายยิ่งขึ้น เมื่อหน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์ ระบุว่า วิกฤตที่เกิดจากน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล อยู่ในระดับร้ายแรง

หน่วยตรวจสอบนิวเคลียร์ญี่ปุ่น ยกระดับสถานการณ์วิกฤตนิวเคลียร์ เป็นระดับ 3 หรือระดับร้ายแรง จากทั้งหมด 7 ระดับ ภายหลังน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีรั่วจากแอ่งเก็บน้ำปนเปื้อนรังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูจิมะ ทั้งที่ก่อนเกิดเหตุดังกล่าว สถานการณ์ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูจิมะ อยู่ในระดับ 1 หรือ ระดับผิดปกติ

 
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (19ส.ค.56)  เจ้าหน้าที่ของบริษัทไฟฟ้าโตเกียว หรือ เทปโก้ พบการรั่วไหลของน้ำปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี 300 ตัน โดยมีระดับสารรังสีอยู่ที่ 100 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ซึ่งเกินกว่าระดับสูงสุดต่อปี ที่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่สัมผัสได้
 
คาดว่าสาเหตุอาจเกิดจากวาล์วที่เชื่อมระหว่างแท็งค์เก็บน้ำกับรางน้ำมีป้ญหา ทำให้น้ำปนเปื้อนสารรังสีรั่วซึมในแอ่งน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่เทปโก้เร่งสูบน้ำออกจากแอ่งน้ำไปเก็บไว้ในภาชนะเก็บน้ำอื่น ขณะนี้ กักเก็บน้ำปนเปื้อนที่รั่วซึมได้เพียง 4 ตันเท่านั้น
 


กลับขึ้นด้านบน