เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ค้านยกเลิกกฎหมายกองทุนการออมเเห่งชาติ

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ค้านยกเลิกกฎหมายกองทุนการออมเเห่งชาติ

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ค้านยกเลิกกฎหมายกองทุนการออมเเห่งชาติ

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ค้านยกเลิกกฎหมายกองทุนการออมเเห่งชาติ

เครือข่ายแรงงานนอกระบบ ค้านยกเลิกกฎหมายกองทุนการออมเเห่งชาติ มติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ยืนยันกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน โดยเตรียมทำบันทึกยืนยันให้นายกรัฐมนตรี ขณะที่เครือข่ายบำนาญประชาชน คัดค้านกระทรวงการคลัง ที่เตรียมเสนอยกเลิกกฎหมายกองทุนการออมแห่งชาติ เพราะไม่เป็นธรรมสำหรับแรงงานนอกระบบ 24 ล้านคน โดยวันพรุ่งนี้ (22 ส.ค.2556) จะไปสอบถามข้อเท็จจริงกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

น.ส.อรุณี ศรีโต ประธานเครือข่ายบำนาญประชาชน กล่าวถึงกรณีที่น.ส.กรรณิการ์ เอกเผ่าพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีหนังสือด่วนเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2556 เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติว่า รัฐบาลไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะออกกฎหมาย ยกเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพราะยังไม่มีการดำเนินงานขึ้นตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และไม่เป็นธรรมกับแรงงานนอกระบบประมาณ 24 ล้านคน ที่หวังว่าจะเป็นสวัสดิการยามชราภาพ

ก่อนหน้านี้เครือแรงงานนอกระบบได้ยื่นฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2556 ที่ผ่านมา ฐานละเลยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดโดยมิชอบ ภายหลังไม่ดำเนินการเปิดรับสมัครสมาชิกกอช. ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 12 พ.ค.2554 และกำหนดให้ประกาศเปิดรับสมาชิกในวันที่ 8 พ.ค.2555

แต่จนถึงขณะนี้ศาลปกครองยังไม่มีการไต่สวน แต่รัฐบาลกำลังเร่งยกเลิก ดังนั้นทางเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จะเข้าพบผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงในการขอความเห็นครั้งนี้ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในวันพรุ่งนี้(22 ส.ค.2556)

ด้านนางสุนี ไชยรส ประธานคณะกรรมการพิจารณา เเละปรับปรุงกฏหมายสวัสดิการสังคม เผยว่ารัฐบาลควรบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวก่อน และหากไม่ดีค่อยเสนอยกเลิกกฎหมายในภายหลัง เนื่องจากกฏหมายดังกล่าว สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เเละผ่านการพิจารณาตามระบบรัฐสภาทุกขั้นตอน


กลับขึ้นด้านบน