ประกาศฉบับที่ 3 รพ.มหาราชนครราชสีมา "หลวงพ่อคูณ" มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจากเลือดแข็งตัวผิดปกติ

ประกาศฉบับที่ 3 รพ.มหาราชนครราชสีมา "หลวงพ่อคูณ" มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจากเลือดแข็งตัวผิดปกติ

ประกาศฉบับที่ 3 รพ.มหาราชนครราชสีมา "หลวงพ่อคูณ" มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจากเลือดแข็งตัวผิดปกติ

รูปข่าว : ประกาศฉบับที่ 3 รพ.มหาราชนครราชสีมา "หลวงพ่อคูณ" มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจากเลือดแข็งตัวผิดปกติ

ประกาศฉบับที่ 3 รพ.มหาราชนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (16พ.ค.2558) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกประกาศฉบับที่ 3 เรื่องอาการของพระเทพวิทยาคม หรือ "หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ" เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ระบุว่ามีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ และอาการโดยรวมทรุดลง โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของเมื่อวานนี้ (15 พ.ค.2558) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกประกาศฉบับที่ 1 ระบุว่าหลวงพ่อคูณมีลมรั่วในปอดด้านซ้าย และมีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ ขณะนี้พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ต่อมาอีกประมาณ 2 ชั่วโมง คณะแพทย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 2 รายงานผลการตรวจอาการพบว่าหลวงพ่อคูณมีสัญญาณชีพไม่คงที่ มีภาวะไตหยุดทำงาน

รายละเอียดของประกาศทั้ง 3 ฉบับมีดังนี้
 
ประกาศ เรื่อง อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 1
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558 เวลา 05.45 น. ได้รับแจ้งจากคณะพยาบาลที่ดูแลพระเทพวิทยาคม พบว่า มีอาการหมดสติ ไม่รู้สึกตัว คณะแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลด่านขุนทด ตรวจประเมินว่า พระเทพวิทยาคมหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น จึงได้ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (CPR) เป็นเวลากว่า 1 ชั่วโมง จนอาการทรงตัว ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจพร้อมทั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ และส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จนถึงโรงพยาบาลเมื่อเวลาประมาณ 08.30น.
 
นายแพทย์สมอาจ ตั้งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มอบหมายให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขาทำการรักษา จากการประเมินพบว่า พระเทพวิทยาคมมีลมรั่วในปอดด้านซ้าย และมีเสมหะอุดกั้นทางเดินหายใจ ขณะนี้พักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะแพทย์ พยาบาลยังเฝ้าระวังดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสัญญาณชีพยังไม่คงที่ จึงขอความร่วมมือประชาชนงดเยี่ยมอาการอาพาธ
 
ประกาศ เรื่องอาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 2
ตามที่พระเทพวิทยาคมได้เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลมหานครราชสีมาเมื่อวันที่ 15 พ.ค.2558 ผลการตรวจของคณะแพทย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา และรพ.ศิริราช เมื่อเวลา 20.00 น. ดังนี้
 
1.สัญญาณชีพไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจและเครื่องช่วยหายใจ
2.มีเลือดออกในทางเดินอาหารจำนวนมาก
3.มีภาวะไตหยุดทำงาน ไม่มีปัสสาวะออก ซึ่งความผิดปกติทั้งหมดนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนจากปอดและหัวใจหยุดทำงานเป็นเวลานาน
 
ประกาศ เรื่อง อาการอาพาธพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) ฉบับที่ 3
วันนี้ (16พ.ค.2558) เมื่อเวลา 10.00 น. คณะแพทย์ได้รายงานผลว่า การเฝ้าตรวจติดตามอาการอาพาธของพระเทพวิทยาคม มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นจากการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ ทำให้เลือดออกในช่องอก ส่งผลให้ระบบการหายใจล้มเหลว ภาวะหัวใจหยุดเต้น คณะแพทย์ได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับภาวะไตไม่ทำงานได้ให้การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ขณะนี้อาการโดยรวมทรุดลง


กลับขึ้นด้านบน