ภาคประชาชน เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนจากการพนัน

ภาคประชาชน เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนจากการพนัน

ภาคประชาชน เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนจากการพนัน

รูปข่าว : ภาคประชาชน เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนจากการพนัน

ภาคประชาชน เสนอแนวทางป้องกันเยาวชนจากการพนัน ภาคประชาสังคม เรียกร้องภาครัฐดูแลผลกระทบจากการพนัน อย่างจริงจัง โดยมีข้อเสนอให้นำบทเรียนจากประเทศที่พัฒนาแล้ว มากำหนดเป็นมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้การพนันส่งผลกระทบต่อเยาวชน

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในการลดผลกระทบจากการพนัน ได้นำเสนอตัวอย่างการจัดการปัญหาการพนันของประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อถอดบทเรียนมาปรับใช้กับประเทศไทย

นางธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะอเนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า หลายประเทศเช่น นิวซีแลนด์ แคนาดา และ สหราชอาณาจักร ที่อนุญาตให้มีการเล่นพนันอย่างถูกกฎหมาย และแม้จะมีกฎหมาย นโยบายเพื่อป้องกันเยียวยาผลกระทบต่อเยาวชนที่มีความจริงจัง ก็ยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าถึงการพนัน ดังนั้นจึงเน้นการให้ความรู้ในหลักสูตรการศึกษา ผลิตสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย

โดยที่ แคนาดาและนิวซีแลนด์ กำหนดให้ปัญหาการพนันเป็นปัญหาทางสาธารณสุข เพราะเห็นว่าส่งผลโดยตรงทางสังคมโดยเฉพาะสุขภาพและครอบครัว เช่นเดียวกับมาตรการของออสเตรเลีย ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ติดตั้งเครื่องเล่นพนันในสถานประกอบการ ต้องแบ่งรายได้สัดส่วนกว่า 8 %  เพื่อสนับสนุนชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมีแนวทางเยียวยาเยาวชน ผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน

ขณะที่นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน เผยว่า บทเรียนต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังไม่มีกลไกป้องกัน จัดการปัญหาพนัน ทั้ง กฎหมายที่ล้าสมัย การบังคับใช้ที่ไม่จริงจัง รวมถึงการแยกส่วนกันทำงาน จึงเป็นบทบาทสำคัญของภาคประชาสังคมที่ต้องช่วยกันลดปัญหานี้จากจุดเริ่มต้นที่ครอบครัว ที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลาน เพื่อลดปัญหาในอนาคต

ทั้งนี้ ผลจากเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในวันนี้ (22 ส.ค.) ภาคประชาสังคมจะจัดทำเป็นข้อสรุปเพื่อนำเสนอไปยังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนป้องกันปัญหาการพนันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


กลับขึ้นด้านบน