ภาคประชาชนเตรียมชุมนุมคัดค้านขึ้นราคาแอลพีจี

ภาคประชาชนเตรียมชุมนุมคัดค้านขึ้นราคาแอลพีจี

ภาคประชาชนเตรียมชุมนุมคัดค้านขึ้นราคาแอลพีจี

รูปข่าว : ภาคประชาชนเตรียมชุมนุมคัดค้านขึ้นราคาแอลพีจี

ภาคประชาชนเตรียมชุมนุมคัดค้านขึ้นราคาแอลพีจี กระทรวงพลังงานประกาศไม่เลื่อนการขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี ในวันที่ 1 กันยายนนี้ เนื่องจากยืนยันว่าจะไม่กระทบกับภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อยขณะที่ เครือข่ายภาคประชาชนนัดชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องหยุดการขึ้นราคาแก๊สก่อนจะมีความชัดเจนของโครงสร้างราคาพลังงาน

ภาคประชาชนจะชุมนุมเรียกร้องกระทรวงพลังงานให้หยุดขึ้นราคาแอลพีจี ในวันที่ 23 สิงหาคม โดยจะยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ต่อ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาลรมว.พลังงาน หยุดขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้กลุ่มปิโตรเคมีใช้แอลพีจีจากดรงแยกก๊าซ รวมทั้งต้องการให้ตั้งคณะกรรมการกลางอิสระตรวจสอบต้นทุนราคาก๊าซ
 
ขณะที่  นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงานยืนยัน ล่าสุดว่าจะไม่เลื่อนการปรับขึ้นก๊าซ แอลพีจี ภาคครัวเรือนเพราะมองว่า ไม่กระทบกับผู้มีรายได้น้อย 7.6 ล้านราย ที่ยังสามารถใช้ก๊าซหุงต้มราคาเดิมได้ และยังสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้น้ำมันซึ่งอนาคตอาจทำให้ราคาน้มันลดลงได้ลิตรละ 1 บาท


กลับขึ้นด้านบน