คลังเตรียมตั้งคกก.สอบข้อราชการโกงภาษี มูลค่าเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท

คลังเตรียมตั้งคกก.สอบข้อราชการโกงภาษี มูลค่าเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท

คลังเตรียมตั้งคกก.สอบข้อราชการโกงภาษี มูลค่าเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท

รูปข่าว : คลังเตรียมตั้งคกก.สอบข้อราชการโกงภาษี มูลค่าเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท

คลังเตรียมตั้งคกก.สอบข้อราชการโกงภาษี มูลค่าเพิ่มกว่า 4,000 ล้านบาท กระทรวงการคลัง เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยข้าราชการระดับสูง หลังพบทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) กว่า 4,000 ล้านบาท เบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบ 18 ราย ซึ่งมีทั้งข้าราชการระดับสูง และมีระดับเชี่ยวชาญ ซี 9 จำนวน 4 ราย

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับข้าราชการ 4 รายในระดับ ซี 9 ส่วนที่เหลือซึ่งต่ำกว่าซี 9 ให้กรมสรรพากรเป็นผู้สอบทางวินัย และพบบริษัทที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ 20 บริษัท คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านบาท

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้นทางเงินของเจ้าหน้าที่ที่คาดว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 10 คน


กลับขึ้นด้านบน