ชาวบ้านจ.ราชบุรี ร้อง "กบอ." เร่งให้ข้อมูลสร้างฟลัดเวย์ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

ชาวบ้านจ.ราชบุรี ร้อง "กบอ." เร่งให้ข้อมูลสร้างฟลัดเวย์ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

ชาวบ้านจ.ราชบุรี ร้อง "กบอ." เร่งให้ข้อมูลสร้างฟลัดเวย์ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

รูปข่าว : ชาวบ้านจ.ราชบุรี ร้อง "กบอ." เร่งให้ข้อมูลสร้างฟลัดเวย์ หวั่นกระทบวิถีชีวิต

ชาวบ้านจ.ราชบุรี ร้อง แม้จ.ราชบุรีจะไม่ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างคลองผันน้ำ หรือ ฟลัดเวย์ ในสัญญา A5 แต่ภาคประชาชนจ.ราชบุรีกังวลว่า โครงการสร้างคลองผันน้ำ จะส่งผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง อาจถูกถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้น เพราะจะต้องรับน้ำเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เร่งให้ข้อมูลกับชาวบ้านก่อนที่จะก่อสร้างคลองผันน้ำ

จากเส้นทางการสร้างคลองผันน้ำฝั่งตะวันตก เริ่มจากอ.ขานุวรลักษบุรี ถึงอ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระยะทางยาว 289 กิโลเมตร กว้าง 245 เมตร จะไม่มีการสร้างคลองผันน้ำผ่านจ.ราชบุรี แต่เส้นทางน้ำที่ลงสู่แม่น้ำแม่กลอง จะต้องผ่านพื้นที่จังหวัดราชบุรี 5 อำเภอ ตั้งแต่ อ.บ้านโป่ง, โพธาราม, เมือง, ดำเนินสะดวก และวัดเพลง ก่อนลงสู่อ่าวไทยที่จ.สมุทรสงคราม ซึ่งมีชุมชนอาศัยอยู่ตลอดแนวแม่น้ำแม่กลอง

 
ปัญหาการระบายน้ำจำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากเขื่อนแม่กลอง จ.กาญจนบุรี ลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ทำให้ภาคประชาชนกังวลใจว่า น้ำอาจจะท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี ภาคประชาชนจึงจัดเวทีให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน ให้เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
 
ขณะนี้ ชาวจ.ราชบุรี ยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลการสร้างคลองผันน้ำที่ชัดเจนจากคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ (กบอ.) จึงเรียกร้องให้ กบอ.เร่งให้ข้อมูลกับชาวลุ่มน้ำแม่กลอง แม้ชาวบ้านจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน แต่ปริมาณน้ำจำนวนมากที่จะระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลอง อาจทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง เตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติไม่ทัน
 


กลับขึ้นด้านบน