รัฐสภาเลื่อนพิจารณาแก้ร่างรธน.ที่มาของ ส.ว. ไปในวันที่27-30 ส.ค.

รัฐสภาเลื่อนพิจารณาแก้ร่างรธน.ที่มาของ ส.ว. ไปในวันที่27-30 ส.ค.

รัฐสภาเลื่อนพิจารณาแก้ร่างรธน.ที่มาของ ส.ว. ไปในวันที่27-30 ส.ค.

รูปข่าว : รัฐสภาเลื่อนพิจารณาแก้ร่างรธน.ที่มาของ ส.ว. ไปในวันที่27-30 ส.ค.

รัฐสภาเลื่อนพิจารณาแก้ร่างรธน.ที่มาของ ส.ว. ไปในวันที่27-30 ส.ค. สมาชิกสภาที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 3 ว่าการกำหนดที่มาของสมาชิกวุฒิสภาให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด อาจจะเป็นการรวบอำนาจ ขณะที่กรรมาธิการชี้แจงหลักการ ว่าเป็นการให้อำนาจประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรง จึงเชื่อว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์กับฝ่ายการเมือง ขณะการพิจารณาที่มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่แล้วเสร็จในคืนนี้ และกำหนดจะไปพิจารณาต่อ ในระหว่าง 27-30 ส.ค.2556

การพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา วาระ 2 เป็นวันที่ 3 ใช้เวลา 9 ชั่วโมงในการอภิปรายสาระของมาตรา 3 ว่าด้วยการกำหนดจำนวน ส.ว. 200 คน ให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยเหตุที่มีสมาชิกขออภิปรายแปรญัตติมากถึง 80 คน ซึ่งสาระของการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านและส.ว.สรรหาไม่เห็นด้วยกับมาตรานี้ เพราะว่าการกำหนดเลือกตั้งจะอิงกับพรรคการเมือง และนำไปสู่รวบอำนาจ

ขณะที่กรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่าการเลือกตั้งเป็นการให้อำนาจโดยตรงกับประชาชนในการใช้สิทธิ์ จึงไม่เชื่อว่าจะเกิดปัญหาการเอื้อประโยชน์กับฝ่ายการเมือง

โดยบรรยากาศการประชุมตลอดทั้งวัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้จะมีการประท้วงในบางช่วง เพราะมีการประเด็นนอกเรื่องในการอภิปราย สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ มีแนวโน้มจะไม่เสร็จภายในคืนนี้ (22 ส.ค.2556) จึงจะไปพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้า ในระหว่างวันที่ 27-30 ส.ค.2556

สำหรับวันพรุ่งนี้ (23 ส.ค.2556) จะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปี 2557 วาระ 2 ที่ค้างอยู่ จะพิจารณาไปถึงวันที่ 24 ส.ค. และจะหยุดในวันที่ 25 ส.ค. และจะพิจารณาต่อในวันที่ 26 ส.ค.2556 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการพิจารณาร่างงบประมาณ ตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 105 วัน

หลังการลงมติในวาระที่ 3 เสร็จสิ้นลง ต้องดูในมาตราที่ 5 ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีผู้ขอแปรญัตติ เป็นจำนวนมาก


กลับขึ้นด้านบน