พณ.เตรียมเสนอ กขช.พิจารณา 2 แนวทางกำหนดราคาจำข้าวรอบใหม่

พณ.เตรียมเสนอ กขช.พิจารณา 2 แนวทางกำหนดราคาจำข้าวรอบใหม่

พณ.เตรียมเสนอ กขช.พิจารณา 2 แนวทางกำหนดราคาจำข้าวรอบใหม่

รูปข่าว : พณ.เตรียมเสนอ กขช.พิจารณา 2 แนวทางกำหนดราคาจำข้าวรอบใหม่

พณ.เตรียมเสนอ กขช.พิจารณา 2 แนวทางกำหนดราคาจำข้าวรอบใหม่ กระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอ 2 แนวทางในการกำหนดราคารับจำนำข้าวรอบใหม่ ฤดูกาลผลิต 2556/2557 ให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติพิจารณาในวันจันทร์หน้า

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/2557 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ภายหลังหารือร่วมกับ 3 สมาคมชาวนา ได้แก่ สมาคมชาวนาและเกษตรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และสมาคมชาวนาข้าวไทย รวมทั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ 2 ทางเลือกเพื่อกำหนดวงเงินรับจำนำข้าวในส่วนของข้าวเปลือกเจ้า โดยเงื่อนไขแรกรับจำนำที่ตันละ 15,000 บาท แต่รับจำนำเพียง 1 ครั้งต่อปี จำกัดวงเงินต่อครัวเรือนไม่เกิน 500,000 บาท หรือรับจำนำที่ตันละ 13,000 บาท แต่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 2 ครั้งต่อปี จำกัดวงเงินต่อครัวเรือนไม่เกิน 300,000 บาท

ที่ประชุมให้เวลาชาวนาตัดสินใจว่าจะเลือกเงื่อนไขใด และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคมนี้

นายนิวัฒน์ธำรง ยังกล่าวอีกว่า การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว เพื่อรักษาวินัยทางการคลังไม่ให้ขาดทุนเกิน 100,000 ล้านบาท โดยหากใช้สองวิธีนี้จะอยู่ในกรอบวงเงินไม่เกิน 250,000 ล้านบาทต่อปี

ส่วนที่มาของแหล่งเงิน จะมาจากเงินกู้ และเงินที่ได้จากการขายข้าวที่ส่งคืนคลัง ส่วนข้าวหอมมะลินั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับจำนำยังคงรับจำนำที่ตันละ 20,000 บาท และรับจำนำทุกเมล็ดเนื่องจากข้าวมีปริมาณข้าวน้อย และปลูกได้เพียงครั้งเดียวต่อปี


กลับขึ้นด้านบน