กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำทะเลรอบเกาะเสม็ด มีค่าปกติ

กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำทะเลรอบเกาะเสม็ด มีค่าปกติ

กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำทะเลรอบเกาะเสม็ด มีค่าปกติ

รูปข่าว : กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำทะเลรอบเกาะเสม็ด มีค่าปกติ

กรมควบคุมมลพิษเผยผลตรวจน้ำทะเลรอบเกาะเสม็ด มีค่าปกติ ผลตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ครั้งที่ 4 ที่เก็บตัวอย่างจากชายหาด และอ่าวต่างๆ รอบเกาะเสม็ด จากการเฝ้าระวังเนื่องจากเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเล พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

กรมควบคุมมลพิษ แถลงผลตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล ครั้งที่ 4 ซึ่งเก็บตัวอย่างจากชายฝั่งบริเวณรอบเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง จำนวน 12 หาด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ปรากฏว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าปกติไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

ผลการตรวจโลหะหนัก ทั้งสารหนู, แคดเมี่ยม, วานาเดียม และปรอท ไม่พบว่ามีโลหะชนิดใดมีค่าเกินมาตรฐาน เช่นเดียวกับผลการตรวจวัดปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ที่เก็บตัวอย่างจากหาดหน้าด่าน, หาดทรายแก้ว, อ่าวทับทิม, อ่าวช่อ, อ่าวนวล, อ่าววงเดือน, อ่าวหวาย, อ่าวกิ่ว, อ่าวน้อยหน่า และอ่าวลูกโยน มีค่าอยู่ระหว่าง 0.05-0.67 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งค่ามาตรฐานอนุรักษ์แหล่งปะการัง และสำหรับการนันทนาการ

กรมควบคุมมลพิษจะเก็บตัวอย่างน้ำทะเล และคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนตุลาคม หรือจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ


กลับขึ้นด้านบน