ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร รวมตัวทวงเงินค่าจำนำจากลานมันเอกชน

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร รวมตัวทวงเงินค่าจำนำจากลานมันเอกชน

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร รวมตัวทวงเงินค่าจำนำจากลานมันเอกชน

รูปข่าว : ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร รวมตัวทวงเงินค่าจำนำจากลานมันเอกชน

ผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.กำแพงเพชร รวมตัวทวงเงินค่าจำนำจากลานมันเอกชน ผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดกำแพงเพชร กว่า 200 คน รวมตัวทวงเงินค่าจำนำมันสำปะหลังจากลานมันเอกชนที่ติดค้างกว่า 6 เดือน ขณะที่ผู้ประกอบการอ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า และทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยา

ผู้ปลูกมันสำปะหลังในหลายอำเภอของ จ.กำแพงเพชร กว่า 200 คน รวมตัวบริเวณหน้าห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญส่งพืชไร่ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี เพื่อติดตามทวงเงิน หลังนำผลผลิตไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำมันสำปะหลังปี 2555/2556 ตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ยังไม่ได้รับเงิน

นางดง นนกระโทก รองผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว ยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะทุจริต หรือ ฉ้อโกงเกษตรกร แต่ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) ได้นำในประทวนจากทางลานกลับไปทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถออกใบประทวนให้กับเกษตรกรได้ ที่ผ่านมาพยายามติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ อคส.หลายครั้ง แต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด

ขณะที่นายออมสิน สุขภิการนนท์ นายอำเภอขาณุวรลักษุรี ชี้แจงกับเกษตรกรว่า เบื้องต้นได้ทำหนังสือแจ้งให้องค์การคลังสินค้าพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำตอบตามขั้นตอนของทางราชการ ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมสลายตัวไปในที่สุด

ส่วนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดเพชรบูรณ์ จาก 8 อำเภอ เกือบ 1,000 คน ที่รวมตัวกันบริเวณ 4 แยกบ้านราหุล หมู่ที่ 4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ำ ล่าสุดได้สลายการชุมนุมแล้ว หลังได้รับการยืนยันว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดแห่งชาติ มีมติรับข้อเสนอ ของกลุ่มเกษตรกรในการรับซื้อผลผลิต ในราคากิโลกรัมละ 7 บาท สำหรับข้าวโพดความชื้นร้อยละ 30 และกิโลกรัมละ 9 บาท สำหรับข้าวโพดความชื้นร้อยละ 14.5 โดยเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป


กลับขึ้นด้านบน