ศธ.วางแผนปรับการสอน รับการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ศธ.วางแผนปรับการสอน รับการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ศธ.วางแผนปรับการสอน รับการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่

รูปข่าว : ศธ.วางแผนปรับการสอน รับการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ศธ.วางแผนปรับการสอน รับการเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ วางแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการศึกษา รองรับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุในการเสวนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนรองรับการเจริญเติบโตของโลกดิจิทัล ซึี่งต้องสร้างมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา หรือ แทปเล็ต พัฒนาเนื้อหาสาระ พัฒนาครู และการประเมินผลที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการกำหนดให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษา

 
ขณะที่นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บอกว่า ได้เตรียมดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คือ จัดหาคอมพิวเตอร์ วางระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา ในโรงเรียน 10,000 แห่ง รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ นอกจากนี้จะพัฒนาการสอนของครูให้มีองค์ความรู้ เน้นการนำแทปเล็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งความคืบหน้าการจัดซื้อแทปเล็ตให้นักเรียนชั้น ป.1 และม.1 กว่า 1 ล้าน 6 แสนเครื่องนั้น คาดว่าเบื้องต้นจะสามารถจัดซื้อได้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


กลับขึ้นด้านบน