รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ซ้อมแผนไฟไหม้-ขนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐาน

รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ซ้อมแผนไฟไหม้-ขนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐาน

รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ซ้อมแผนไฟไหม้-ขนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐาน

รูปข่าว : รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ซ้อมแผนไฟไหม้-ขนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐาน

รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ซ้อมแผนไฟไหม้-ขนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐาน แพทย์-พยาบาลโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและขนย้ายผู้ป่วยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี ซ้อมแผนอัคคีภัย โดยให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ซ้อมปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ติดอยู่บนอาคารโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการโรยตัวผู้ที่ติดอยู่ในอาคารด้วยเชือก และนำตัวออกจากอาคารจนสู่พื้นล่างได้อย่างปลอดภัย

 
แผนการซักซ้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับ สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต ได้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยและการช่วยชีวิตหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 
นอกจากนี้ ยังมีการสอนการใช้อุปกรณ์เบื้องต้น เช่น การป้องกันระงับอัคคีภัยในอาคาร การช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร และการหนีภัยอย่างถูกวิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 180 คน
 


กลับขึ้นด้านบน