ประชาชน - ทหารปรับภูมิทัศน์ชายหาดบ่อทะเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประชาชน - ทหารปรับภูมิทัศน์ชายหาดบ่อทะเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประชาชน - ทหารปรับภูมิทัศน์ชายหาดบ่อทะเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รูปข่าว : ประชาชน - ทหารปรับภูมิทัศน์ชายหาดบ่อทะเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประชาชน - ทหารปรับภูมิทัศน์ชายหาดบ่อทะเล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชาชนเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกำลังพลจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดบ่อทะเล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาชนในพื้นที่บ้านเขาเต่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกำลังพลจากศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ ร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ บริเวณชายหาดบ่อทะเลให้พื้นที่ดังกล่าวสะอาดสวยงาม และน่าท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2556

สำหรับบริเวณชายหาดบ่อทะเลนับเป็นพื้นที่ทีมีความสำคัญ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานบ่อน้ำจืดให้ชาวบ้านเขาเต่าได้ใช้ในการอุปโภคบริโภค เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านเขาเต่า โดยชาวบ้านเขาเต่าเรียกบ่อน้ำแห่งนี้ว่า "บ่อจืด หรือ บ่อทะเล"


กลับขึ้นด้านบน