สนามบินแม่ฟ้าหลวง ซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว

สนามบินแม่ฟ้าหลวง ซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว

สนามบินแม่ฟ้าหลวง ซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว

รูปข่าว : สนามบินแม่ฟ้าหลวง ซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว

สนามบินแม่ฟ้าหลวง ซ้อมแผนรับมือเหตุแผ่นดินไหว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดแผ่นดินไหว เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคคลากรและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง หากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ โดยจำลองเหตุแผ่นดินไหว หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวแมกติจูด 6.5 ตามมาตราวัดริกเตอร์ จุดศูนย์กลางอยู่ใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย จนทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งได้จัดให้เจ้าหน้าที่เร่งนำผู้บาดเจ็บออกจากตัวอาคารและช่วยปฐมพยาบาลช่วยชีวิต ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยวได้อย่างทันท่วงที

นายดำรง คล่องอักขระ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ระบุว่า การฝึกซ้อมเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่กำหนดให้แต่ท่าอากาศยานของรัฐภาคี ต้องซ้อมแผนอย่างน้อยปีละครั้ง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติรุนแรง และขั้นตอนวางแผน การควบคุม การสั่งการต่าง ๆ เนื่องจาก จ.เชียงราย ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนแม่จัน ซึ่งยังมีพลัง จึงเสี่ยงกับการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้


กลับขึ้นด้านบน