อดีตประธานศาล รธน.เสนอปฏิรูป"การเมือง-สังคม" เน้นปราบคอรัปชั่นจริงจัง

อดีตประธานศาล รธน.เสนอปฏิรูป"การเมือง-สังคม" เน้นปราบคอรัปชั่นจริงจัง

อดีตประธานศาล รธน.เสนอปฏิรูป"การเมือง-สังคม" เน้นปราบคอรัปชั่นจริงจัง

รูปข่าว : อดีตประธานศาล รธน.เสนอปฏิรูป"การเมือง-สังคม" เน้นปราบคอรัปชั่นจริงจัง

อดีตประธานศาล รธน.เสนอปฏิรูป อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เผยว่าการเดินหน้าปฏิรูปการเมืองไม่สามารถทำให้เสร็จภายในเวลา 3-6 เดือน พร้อมเสนอให้มีการปฎิรูปสังคมควบคู่กันไปด้วย

เวทีปฎิรูปการเมืองหาทางออกให้กับประเทศ 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมต่างแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการสร้างความปรองดอง โดยศาสตราจารย์ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า การพูดคุยต้องจัดทำเป็นโรดแมป แม้จะเป็นการเริ่มต้น และอาจไม่เสร็จภายในเวลา 3- 6 เดือนได้ ขณะเดียวกันต้องปฎิรูปสังคมควบคู่กันไปด้วย โดยต้องเน้นความสำคัญในการปราบปรามคอรัปชั่นอย่างจริงจัง

ขณะที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นด้วยกับการจัดทำโรดแมปปฎิรูปเพื่อวางอนาคตของประเทศ แม้วันนี้ (25 ส.ค.2556) จะเป็นการหารือในเบื้องต้น

ด้านนายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ม.มหิดล เห็นว่าควรมีคณะกรรมการในลักษณะคณะมนตรี เพื่อปฎิรูปการเมือง โดยจะทำหน้าที่ในการศึกษาและประเมิน เพื่อให้ได้ข้อสรุป ทั้งนี้การทำงานต้องเป็นกลางและมีความเป็นอิสระด้วย

ด้านศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่าการปฎิรูปเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้ทุกคนเห็นตรงกัน เพื่อให้สังคมอยู่บนพื้นฐานความไว้วางใจ ด้วยการพูดคุยเพื่อรับฟังข้อเสนอเป็นระยะ และให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งเสนอให้นำผลงานวิจัยของสถาบันเรื่องการปฎิรูปการเมือง โดยเฉพาะการสร้างความปรองดองมาใช้ในเวทีนี้ด้วย

ขณะที่นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานนปช.  เผยว่าทางออกของประเทศ คือต้องหาทางให้ผู้ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ และไม่อยากให้เวทีนี้เป็นของ 70 คน เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ แต่อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

และขณะนี้เวทีปฎิรูปได้เริ่มขึ้นใน ช่วงที่ 2  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะนำข้อเสนอของแต่ละคนในช่วงเช้านำมาสรุปในช่วงบ่าย เพื่อให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน