นายกฯ ตั้งคกก. 3 กลุ่มใน"เวทีปฏิรูปการเมือง" - นัดถกอีกครั้งก.ย.นี้

นายกฯ ตั้งคกก. 3 กลุ่มใน"เวทีปฏิรูปการเมือง" - นัดถกอีกครั้งก.ย.นี้

นายกฯ ตั้งคกก. 3 กลุ่มใน"เวทีปฏิรูปการเมือง" - นัดถกอีกครั้งก.ย.นี้

รูปข่าว : นายกฯ ตั้งคกก. 3 กลุ่มใน"เวทีปฏิรูปการเมือง" - นัดถกอีกครั้งก.ย.นี้

นายกฯ ตั้งคกก. 3 กลุ่มใน นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้อดีตนายกรัฐมนตรี ประสานงานคณะกรรมการย่อย 3 กลุ่ม ในเวทีการปฏิรูปการเมือง พร้อมนัดประชุมอีกครั้ง ในเดือนก.ย.นี้

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงานขับเคลื่อนการปฎิรูป 3 กลุ่ม ได้แก่ การเมือง, เศรษฐกิจ และสังคม

การหารือในเวทีระดมความเห็น เพื่อสร้างความปรองดองในบ้านเมืองด้วยการปฏิรูปการเมือง และกฎหมาย (สภาปฎิรูป)  ตลอด 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศ และสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง โดยในตอนท้ายของการหารือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ตกลงที่นำทุกข้อเสนอไปขับเคลื่อน โดยมีการตั้งคณะกรรมการย่อย 3 กลุ่ม เพื่อพิจารณาปัญหาเฉพาะด้าน 3 กลุ่ม ที่ต้องดำเนินการ ได้แก่ การปฎิรูปการเมือง, เศรษฐกิจ และสังคม และได้มอบหมายให้นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ดูแลและดำเนินการให้เนื้อหาทั้ง 3 กลุ่ม มีความสอดคล้องกัน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น

พร้อมมอบหมายให้นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมคณะกรรมการย่อย 3 ด้าน คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการ 1-2 สัปดาห์ และจะเริ่มประชุมกลุ่มย่อยอีกครั้ง ในเดือนก.ย.นี้

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในวันนี้ และแม้จะเป็นบางส่วน แต่ความคิดเห็นของแต่ละคน เป็นประโยชน์ในแนวทาง เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปต่อไป

โดยการประชุมตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล แต่มีรายงานว่า ศาสตราจารย์ ดร. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำในจุดยื่นของรัฐบาลที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง แต่ขอทวงติงนายกรัฐมนตรีถึงการเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อความสมดุลของระบอบประชาธิปไตย


กลับขึ้นด้านบน