เครือข่ายเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครดังสอนวัยรุ่น

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครดังสอนวัยรุ่น

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครดังสอนวัยรุ่น

รูปข่าว : เครือข่ายเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครดังสอนวัยรุ่น

เครือข่ายเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาถอดบทเรียนจากละครดังสอนวัยรุ่น องค์การเครือข่ายเด็กและเยาวชน เสนอให้ผู้ปกครองควรอธิบายภาพเหตุการณ์และเนื้อหาที่ปรากฏในละครดัง เพื่อสร้างความเข้าใจและรู้เท่าทันละคร

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยสถาบันครอบครัว นักเรียน นักศึกษากว่า 200 คน ร่วมหารือในเวทีเสวนาหัวข้อ ตื่นตัวไม่ตื่นตูม บทเรียนในโฮโมนวัยว้าวุ่น เพื่อวิเคราะห์ปัญหามุมมองของวัยรุ่นและครอบครัว โดยเฉพาะการนำเสนอในบางฉากบางตอน ที่อาจเกิดการเรียนแบบของเยาวชน โดยหยิบยกตัวอย่าง ตัวละครหญิงคนหนึ่ง พยายามค้นหาใช้ยาคุมฉุกเฉินทางอินเทอร์เน็ต กรณีเช่นนี้ผู้ปกครองควรใช้โอกาสนี้ อธิบายให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงข้อเท็จจริงของการใช้ และต้องพูดคุยกับเด็กอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะเพศศึกษาที่จะทำให้เด็กเข้า และรู้เท่าทันมากขึ้น

ขณะเดียวกันบางฉากบางตอนที่มีการเพิ่มเติมสีสรรเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับชม ผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจว่าเป็นละครที่ต้องมีสีสรร ที่สะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคม จึงต้องเชื่อมโยงกับเยาวชนในแต่ละประเด็นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว

ส่วนประเด็นรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ควรมองข้ามในละครเรื่องนี้ คือโฆษณาแฝงที่ปรากฏในละคร ผู้ปกครองต้องอธิบายให้เยาวชนเข้าใจ เท่าทันพฤติกรรมเลียนแบบว่าไม่ควรทำตามตัวละคร โดยเฉพาะของใช้ต่างๆในตัวละคร ซึ่งต้องคุยกับเด็กและเยาวชนให้เห็นว่าสินค้าเหล่านี้ คือผู้สนับสนุนบริษัทผู้ผลิต ที่จำเป็นต้องมีในละคร เพื่อให้เด็กรู้เท่าทัน และไม่เลียนแบบตัวละคร


กลับขึ้นด้านบน