การเจรจาราคายางกับชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ข้อยุติ

การเจรจาราคายางกับชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ข้อยุติ

การเจรจาราคายางกับชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ข้อยุติ

รูปข่าว : การเจรจาราคายางกับชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ข้อยุติ

การเจรจาราคายางกับชาวสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช ยังไม่ได้ข้อยุติ ตัวแทนรัฐบาลยังคงเจรจากับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ชุมนุมปิดถนนใน จ.นครศรีธรรมราช เบื้องต้น รัฐบาลเสนอจะพยุงราคายางพาราที่กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 80 บาท

การเจรจาหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่ห้องประชุมสำนักงาน อบต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ฝ่ายรัฐบาลได้ส่งนายสุภรณ์
อัตถาวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองมาพูดคุยกับตัวแทนของกลุ่มผู้เกษตรกรชาวสวนยางพารา

เบื้องต้น นายสุภรณ์เสนอที่จะพยุงราคายางแผ่นดิบที่กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 80 บาท ส่วนราคายางก้นถ้วยที่กิโลกรัมละไม่เกิน 50 บาท ทั้งนี้ ตัวแทนผู้ชุมนุมกำลังหารือกันภายในว่าสามารถรับข้อเสนอนี้ได้หรือไม่

นายสุภรณ์ กล่าวว่า หากเกษตรกรรับข้อเสนอ และยอมเปิดการจราจร ถือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเป็นเกษตรกรอย่างแท้จริง แต่หากไม่รับข้อเสนอ ถือว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองที่หวังบ่อนทำลายรัฐบาล 
 


กลับขึ้นด้านบน