นิสิต-อาจารย์ ม.มหาสารคาม ชุมนุมค้านปิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

นิสิต-อาจารย์ ม.มหาสารคาม ชุมนุมค้านปิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

นิสิต-อาจารย์ ม.มหาสารคาม ชุมนุมค้านปิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : นิสิต-อาจารย์ ม.มหาสารคาม ชุมนุมค้านปิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อม

นิสิต-อาจารย์ ม.มหาสารคาม ชุมนุมค้านปิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อม นิสิตและอาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมศึกษาและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม ชุมนุมคัดค้านการปิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ได้เปิดการสอนมาแล้ว 10 ปี

นิสิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา กว่า 400 คน รวมตัวที่คณะสิ่งแวดล้อมศึกษาและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม พร้อมส่งตัวแทนปราศรัยคัดค้าน การเสนอปิดหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาทุกระดับ และทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย

หลังนายสุนันท์ สายกระสุน คณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ตามเสนอปิดหลักสูตรที่เปิดมาแล้วถึง 10 ปี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคณาจารย์ และนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

กลุ่มผู้คัดค้านเชื่อว่าการเสนอปิดหลักสูตร ของนายสุนันท์ ไม่ผ่านขั้นตอน ขณะเดียวกันกลุ่มนิสิตยังเรียกร้องให้อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เข้ามาแทรกแซงการบริหารจัดการเรียนการสอน และเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยย้ายคณบดีคนปัจจุบัน ไปอยู่ในคณะที่เหมาะสม โดยหากไม่ได้รับคำตอบภายใน 9 วัน จะเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน