"ป.ป.ช."เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม."ยิ่งลักษณ์"พบ"พงศ์เทพ"รวยสุด 3,000 ล้าน

"ป.ป.ช."เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม."ยิ่งลักษณ์"พบ"พงศ์เทพ"รวยสุด 3,000 ล้าน

"ป.ป.ช."เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม."ยิ่งลักษณ์"พบ"พงศ์เทพ"รวยสุด 3,000 ล้าน

รูปข่าว : "ป.ป.ช."เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม."ยิ่งลักษณ์"พบ"พงศ์เทพ"รวยสุด 3,000 ล้าน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินคณะรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 มิ.ย.2556

โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน ประมาณ 600 ล้านบาท รวมทรัพย์สินจากคู่สมรส 76 ล้านบาท และ บุตรอีก 1 ล้านบาท
 
ขณะที่นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด ส่วนนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 118 ล้านบาท
 
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 394 ล้านบาท  พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สิน 312 ล้านบาท ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สิน 171 ล้านบาท
 
ส่วนนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน 137 ล้าน บาท นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน 16 ล้านบาท ส่วนนายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดประมาณ 10 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน