เดินหน้าเปิดโปงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ แม้ศาลปกครองสั่งชะลอประกาศ ก.สาธารณสุข

เดินหน้าเปิดโปงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ แม้ศาลปกครองสั่งชะลอประกาศ ก.สาธารณสุข

เดินหน้าเปิดโปงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ แม้ศาลปกครองสั่งชะลอประกาศ ก.สาธารณสุข

รูปข่าว : เดินหน้าเปิดโปงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ แม้ศาลปกครองสั่งชะลอประกาศ ก.สาธารณสุข

เดินหน้าเปิดโปงกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ แม้ศาลปกครองสั่งชะลอประกาศ ก.สาธารณสุข ภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ชะลอการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ ทาง เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยืนยัน ที่จะเดินหน้ารณรงค์เปิดโปงกลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ และ เรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขอุทธรณ์ต่อสู้คดี

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยหลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือน เกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อ เพื่อการเลิกยาสูบ ในฉลากของซองบุหรี่ ซิกกาแรต ปี 2556 ซึ่งมีบริษัท ฟิลลิป มอริส ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ยื่นฟ้อง กระทรวงสาธารณสุข ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือ มีคำสั่ง เป็นอย่างอื่น โดยยืนยันว่าจะรณรงค์ให้สังคมตระหนัก ถึงความสูญเสีย จากการสูบบุหรี่ รวมทั้งมาตรการการควบคุมยาสูบ ให้เข้มข้นขึ้น และจะเปิดโปงกลยุทธ์ ของบริษัทบุหรี่ที่พยายามแทรกแซง นโยบายของรัฐ

ทั้งนี้ ศ.นพ.ประกิต เห็นว่า การฟ้องของบริษัทบุหรี่ ถือเป็นการแทรกแทรง นโยบายของระเทศที่ควรปกป้องสุขภาพของประชาชน และการที่กระทรวงสาธารณสุข ตกเป็นจำเลยของคดีนี้ ถือเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล ส่วนการต่อสู้ทางคดีขั้นต่อไป คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะดำเนินการ ขณะที่มูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายยังคงต้อนำเสนอข้อมูล เรื่องผลเสียต่อสุขภาพจากภัยบุหรี่ ยาสูบ และซกกาแรต ต่อไป โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

ศ.รอน บอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้นการวิจัย การควบคุมการบริโภคยาสูบประเทศออสเตรเลีย ยืนยันว่า การศึกษาภาพและข้อความคำเตือนหน้าซองบุหรี่ ในประเทศออสเตรเลีย ทีมีขนาดตัวอักษรและภาพที่ชัดเจน สามารถ ช่วยให้คนที่สูบบุหรี่ตระหนักถึงพิษ ภัย บุหรี่มากขึ้น และกว่าร้อยละ 50 ทำให้คนยอมเลิกสูบบุหรี่ได้


กลับขึ้นด้านบน