"ผู้ประกอบการ"ขนส่งชี้ม็อบสวนยางปิดถนน ทำต้นทุนเพิ่ม

"ผู้ประกอบการ"ขนส่งชี้ม็อบสวนยางปิดถนน ทำต้นทุนเพิ่ม

"ผู้ประกอบการ"ขนส่งชี้ม็อบสวนยางปิดถนน ทำต้นทุนเพิ่ม

รูปข่าว : "ผู้ประกอบการ"ขนส่งชี้ม็อบสวนยางปิดถนน ทำต้นทุนเพิ่ม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันจะช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นเงินสด ไร่ละ 1,260 บาท แต่จะไม่เเทรกเเซงราคาอย่างเเน่นอน ขณะที่สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยระบุว่า จากเหตุชุมนุมทำให้ต้นทุนขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

การชุมนุมปิดถนนสายหลักของผู้ชุมนุมชาวสวนยางพาราโดยจุดใหญ่ที่ถนนสายเอเชีย บริเวณเเยกควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ทำให้ผู้ประกอบกอบการขนส่งสินค้ามีผลต่อต้นทุนการส่งสินค้าทำให้รถบรรทุกต้องใช้เส้นทางอื่น หรือต้องอ้อม ทำให้ต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 1,500 บาท ต่อ 1 เที่ยว และการเดินทางใช้เวลาเพิ่มขึ้น 3 - 4 ชั่วโมง

แต่สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย ยืนยันว่า จะยังรับจ้างขนส่งสินค้าตามปกติ โดยในแต่ละวันมีรถบรรทุกสินค้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประมาณ 1,000 เที่ยว พร้อมทำทำหนังสือชี้แจ้งผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นไปยังกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก โดยชี้แจงว่ารถบรรทุกที่จอดปิดถนนนั้น ไม่ใช่รถของสมาชิกสมาคม และต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหา

ขณะที่นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน แก้ไขปัญหาตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ที่ได้เห็นชอบไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นเงินสด ไร่ละ 1,260 บาท สนับสนุนให้ปลูกพืชแซม รวมทั้งสนับสนุนการโค่นยางเก่า อายุ 25 ปีขึ้นไป เพื่อให้มีปริมาณยางเหมาะสม และราคายางมีเสถียรภาพ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองด้านเศรษฐกิจ คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้า

เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้องค์การสวนยาง รับจ้างแปรรูปยางก้อนถ้วยจากกลุ่มเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า จากยางก้อนถ้วย กิโลกรัมละ 50-60 บาทเป็นยางแท่งเอสทีอาร์ 20 ในราคากิโลกรัมละ 76 บาท โดยจะคิดค่าแปรรูปกิโลกรัมละ 6.90 บาท พร้อมหาตลาดการส่งออกให้แก่เกษตรกรด้วย ซึ่งโรงงานแปรรูปมีกำลังการผลิตรวม 60,000ตันต่อปี ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำในระยาวได้ โดยจะเริ่มดำเนินการทันที


กลับขึ้นด้านบน