"หนุนไทย" ขยายคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 % ให้สธ.คุมการบริโภคยาสูบในประเทศ

"หนุนไทย" ขยายคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 % ให้สธ.คุมการบริโภคยาสูบในประเทศ

"หนุนไทย" ขยายคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 % ให้สธ.คุมการบริโภคยาสูบในประเทศ

รูปข่าว : "หนุนไทย" ขยายคำเตือนบนซองบุหรี่ 85 % ให้สธ.คุมการบริโภคยาสูบในประเทศ

สมาชิกสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา ร่วมลงนามสนับสนุนประเทศไทยออกกฏหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นร้อยละ 85 และให้กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าควบบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย

ในเวทีการประชุมนานาชาติด้านสุขภาพ ครั้งที่ 21 ศ. นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ตัวแทนประเทศไทย หยิบยกกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบในฉลากของบุหรี่ ปี 2556 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ ไว้เป็นการชั่วคราว นำเสนอต่อที่ประชุมนานาชาติ

 
โดยยืนยันการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการบริโภคยาสูบ ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งผลการวิจัยจำนวนมาก ระบุชัด ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นมาตรการที่ได้ผล ทำให้ประชาชนตัดสินใจเลิก และไม่สูบบุหรี่ได้
 
ขณะที่นานาชาติเห็นตรงกันว่า การต่อสู้กับอุตสาหกรรมบุหรี่ เป็นเรื่องยาก ไม่เพียงรัฐบาล ต้องให้ความสำคัญ แต่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมถึงจะประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ เป็นอีกปัจจัย ที่ทำให้การดำเนินการด้านสุขภาพ เกิดความไม่ต่อเนื่อง
 
โอกาสนี้สมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา ร่วมกันลงนามสนับสนุนประเทศไทยออกกฏหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็นร้อยละ 85 และสนับสนุนให้รัฐบาลไทย บอกความจริงของอันตรายบนซองบุหรี่ด้วย


กลับขึ้นด้านบน