"สุเทพ" อภิปรายไม่เห็นด้วยในร่างแก้ไขรธน.ที่มาส.ว.ชี้อาจทำให้ครอบงำองค์กรอิสระ

"สุเทพ" อภิปรายไม่เห็นด้วยในร่างแก้ไขรธน.ที่มาส.ว.ชี้อาจทำให้ครอบงำองค์กรอิสระ

"สุเทพ" อภิปรายไม่เห็นด้วยในร่างแก้ไขรธน.ที่มาส.ว.ชี้อาจทำให้ครอบงำองค์กรอิสระ

รูปข่าว : "สุเทพ" อภิปรายไม่เห็นด้วยในร่างแก้ไขรธน.ที่มาส.ว.ชี้อาจทำให้ครอบงำองค์กรอิสระ

ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่เห็นด้วยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง ชี้อาจทำให้เกิดการครอบงำองค์กรอิสระ

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ส.ส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายไม่เห็นด้วยต่อร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ที่กำหนดให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน โดยชี้ให้เห็นถึงอำนาจหน้าที่ของส.ว.ที่มีความสำคัญ โดยเฉพาะการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในองค์กรสำคัญ อาทิ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การถอดถอนบุคคลตำแหน่งทางการเมือง ที่มีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติ ส่อว่าปฏิบัติหน้าที่ไปในทางทุจริต และเมื่อกำหนดให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง จะทำให้ถูกครอบงำจากพรรคการเมือง ทำให้ส.ว.ขาดเป็นความเป็นอิสระ จึงเป็นบันไดที่ทำให้พรรคการเมืองเข้าไปครอบงำองค์กรอิสระและองค์การตรวจสอบอื่นๆ

ก่อนหน้านั้น นายสามารถ แก้วมีชัย ประธานกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้แจงย้ำถึงหลักการกำหนดให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกบุคคลเข้ามาเป็นส.ว. พร้อมอธิบายถึงหลักการยึดเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยยกตัวอย่าง บางจังหวัดมีส.ว.ได้จำนวน 4 คน แต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงคะแนนเลือกส.ว.ได้เพียง 1 คน เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน