พนง.สวนสัตว์เชียงใหม่ ย้ำจุดยืน "ไม่ย้ายที่" ชี้กระทบสวัสดิการ

พนง.สวนสัตว์เชียงใหม่ ย้ำจุดยืน "ไม่ย้ายที่" ชี้กระทบสวัสดิการ

พนง.สวนสัตว์เชียงใหม่ ย้ำจุดยืน "ไม่ย้ายที่" ชี้กระทบสวัสดิการ

รูปข่าว : พนง.สวนสัตว์เชียงใหม่ ย้ำจุดยืน "ไม่ย้ายที่" ชี้กระทบสวัสดิการ

พนง.สวนสัตว์เชียงใหม่ ย้ำจุดยืน ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อหาทางออกกรณีโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ไปอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร โดยกลุ่มพนักงานยังคงยืนยันว่าจะไม่ย้ายเพราะกระทบหลายด้าน

พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่เกือบ 300 คน แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการเฉพาะกิจรับฟังความคิดเห็น กรณีการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่จากองค์การส่วนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไปอยู่ในความดูแลของ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (สพค.) ซึ่งเป็นองค์การมหาชน ซึ่งกลุ่มพนักงานได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายโดยทั้งหมด ยืนยัน ไม่เห็นด้วยกับการโอนย้ายเพราะอาจกระทบในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการและความมั่นคงของพนักงาน

 
นายวีระวัฒน์ ยมจินดา ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ ระบุว่า ความคิดเห็นของพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ จะรวบรวมนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง คาดจะสามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนกับพนักงานได้ในวันที่ 6 กันยายนนี้


กลับขึ้นด้านบน