"พม่า" เปิดบริการวีซ่าที่ด่านพรมแดน 6 แห่ง

"พม่า" เปิดบริการวีซ่าที่ด่านพรมแดน 6 แห่ง

"พม่า" เปิดบริการวีซ่าที่ด่านพรมแดน 6 แห่ง

รูปข่าว : "พม่า" เปิดบริการวีซ่าที่ด่านพรมแดน 6 แห่ง

รัฐบาลพม่าเปิดการใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ และวีซ่าไทย - พม่าในด่านพรมแดน 6 แห่งให้ชาวต่างชาติที่ถือหนังสือเดินทางสามารถเดินทางเข้าประเทศพม่าได้ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

พ.อ.อ่อง ดู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและชายแดนรัฐฉาน ประเทศพม่า เปิดการใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ และวีซ่าไทย - พม่าที่สะพานมิตรภาพไทย - พม่า แห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมด้านอื่น

นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานหอการค้า จ.เชียงราย เชื่อว่าการใช้หนังสือเดินทางจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับด่านพรมแดนอื่นๆ ที่รัฐบาลพม่ากำหนดให้ 6 ด่านพรมแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศไทยใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ โดยด่านทางอากาศ ประกอบด้วยท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ และท่าอากาศยานกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า

ส่วนทางบกนอกจากด่านท่าขี้เหล็ก - แม่สายแล้ว ยังมีด่านพรมแดนเมียวดี - อ.แม่สอด จ.ตาก และด่าน จ.ระนอง - เกาะสอง ที่อนุญาตให้ชาวไทย และชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพม่าเดินทางเข้า - ออกได้ ทุกช่องทางตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมนี้


กลับขึ้นด้านบน