นานาชาติหนุนไทยขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็น 85 %

นานาชาติหนุนไทยขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็น 85 %

นานาชาติหนุนไทยขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็น 85 %

รูปข่าว : นานาชาติหนุนไทยขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็น 85 %

นานาชาติหนุนไทยขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็น 85 % นานาชาติร่วมลงชื่อสนับสนุนผลักดันกฎหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ เป็นร้อยละ 85 ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ขณะที่ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย ยืนหยัดกฎหมายฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพให้กับประชาชน

นายไมเคิล สปาร์ก ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา (IUHPE) อ่านแถลงการณ์ และลงชื่อสนับสนุนไทยเดินหน้าออกกฎหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นร้อยละ 85 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากประเทศต่างๆ ให้ความสนใจ เข้าร่วมลงชื่อ

นายไมเคิล เผยถึงเหตุผลที่สนับสนุนการออกกฎหมายของประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน เพราะเป็นการลงทุนทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพราะบุหรี่แม้จะเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย แต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก ซึ่งหากประเทศไทย ดำเนินการสำเร็จ จะเป็นแบบอย่างให้กับนานาชาติในการคุ้มครองสุขภาพให้กับประชาชนด้วย

ส่วนแนวทางการต่อสู้ตามกระบวนการทางกฏหมายของไทย เผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต้องผลักดันให้กฏหมายดังกล่าว มีผลบังคับใช้ได้จริง หากไทยหยุดการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ จะส่งผลต่อประเทศอื่นด้วย

อย่างไรก็ตามจะนำประเด็นดังกล่าว บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยจะส่งจดหมายมติที่ประชุม พร้อมด้วยรายนามผู้ร่วมสนับสนุนผลักดันกฎหมาย เพื่อยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยต่อไป


กลับขึ้นด้านบน