สธ.ยโสธรเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังพบเด็กป่วยและเสียชีวิต 1 คน

สธ.ยโสธรเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังพบเด็กป่วยและเสียชีวิต 1 คน

สธ.ยโสธรเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังพบเด็กป่วยและเสียชีวิต 1 คน

รูปข่าว : สธ.ยโสธรเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังพบเด็กป่วยและเสียชีวิต 1 คน

สธ.ยโสธรเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังพบเด็กป่วยและเสียชีวิต 1 คน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะ อ.ป่าติ้ว หลังพบนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 คน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว พร้อมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านโพธิ์ไทร ต.โพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ฉีดพ่นสารเคมี ตามแหล่งชุมชน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก หลังพบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลในชุมชนป่วยเป็นไข้เลือดออกและเสียชีวิต 1 คน

นพ.สุริยา รัตนปริญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกใน จ.มหาสารคาม รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันพบผู้ป่วย เป็นไข้เลือดออกแล้วกว่า 1,000 คน เสียชีวิต 1 คน พร้อมกำชับให้สาธารณสุขทุกอำเภอ เร่งรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรค


กลับขึ้นด้านบน