มติรัฐสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง รธน.มาตรา 3 ที่มา ส.ว. 344 ต่อ 140 เสียง

มติรัฐสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง รธน.มาตรา 3 ที่มา ส.ว. 344 ต่อ 140 เสียง

มติรัฐสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง รธน.มาตรา 3 ที่มา ส.ว. 344 ต่อ 140 เสียง

รูปข่าว : มติรัฐสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง รธน.มาตรา 3 ที่มา ส.ว. 344 ต่อ 140 เสียง

มติรัฐสภาเห็นชอบแก้ไขร่าง รธน.มาตรา 3 ที่มา ส.ว. 344 ต่อ 140 เสียง ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ลงมติเห็นชอบมาตรา 3 ที่มาของ ส.ว.โดยให้มีส.ว.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน แล้ว ขณะที่การพิจารณามาตรา 4 ประธานสั่งนัดหารือต่อวันที่ 30 ส.ค.

หลังที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบในมาตรา 3 ที่มาของ ส.ว โดยให้มีส.ว.มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน ตามร่างของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 344 ต่อ 140 งดออกเสียง 32 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

นายสามารถ แก้วมีชัย ประธานคณะกรรมาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติในมาตรา 4 ซึ่งเป็นการตัดมาตรา 113 และ 114 ว่าด้วยกรรมการฯและกระบวนการสรรหา ส.ว.โดยระบุว่าเมื่อลงมติในมาตรา 3 ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว การอภิปรายในมาตรา 4 จึงไม่มีประโยชน์ ทำให้ ส.ส.ฝ่ายค้านและกลุ่ม 40 ส.ว. ลุกขึ้นประท้วง เพราะถือเป็นการตัดสิทธิผู้ที่แปรญัตติไว้ เนื่องจากยังมีคำแปรญัตติว่ากระบวนการเพื่อให้ได้มาโดย ส.ว.เลือกตั้งที่ยึดโยงกับประชาชนยังมีอีกหลายวิธี

ทำให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี เลขานุการวิปวุฒิสภา เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมลงมติในมาตรา 4 แต่ ส.ส.ประชาธิปัตย์และกลุ่ม 40 ส.ว.ประท้วงไม่เห็นด้วย นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานการประชุมเห็นว่าการถกเถียงไม่ได้ข้อยุติ จึงสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22.50 น. และให้ไปพิจารณาต่อในวันที่ 30 สิงหาคม เวลา 10.00 น.


กลับขึ้นด้านบน