สหรัฐฯ รื้อจารีต ระหว่างประเทศจัดการ "ซีเรีย"

สหรัฐฯ รื้อจารีต ระหว่างประเทศจัดการ "ซีเรีย"

สหรัฐฯ รื้อจารีต ระหว่างประเทศจัดการ "ซีเรีย"

รูปข่าว : สหรัฐฯ รื้อจารีต ระหว่างประเทศจัดการ "ซีเรีย"

สหรัฐฯ รื้อจารีต ระหว่างประเทศจัดการ ความเคลื่อนไหวของสหรัฐทำให้วิเคราะห์ได้ว่าจะมีการใช้มาตรการทางทหารกับรัฐบาลซีเรียอย่างแน่นอน แม้จะขัดกับกฏบัตรของสหประชาชาติ แต่สหรัฐกำลังใช้จารีตประเพณีระหว่างประเทศเป็นข้อกฏหมายสร้างความชอบธรรมสำหรับการใช้กำลัง

ประธานาธิบดีบารัค โอบาม่าของสหรัฐกล่าวว่า รัฐบาลซีเรียกระทำผิดจากการใช้แก๊สพิษฆ่าประชาชนอย่างแน่นอน และจำเป็นต้องได้รับโทษจากนานาชาติ แต่ทั้งทูตพิเศษของสหประชาชาติและสันนิบาตอาหรับต่อกรณีซีเรีย และเลขาธิการสหประชาชาติ ออกมาระบุว่า การใช้กำลังนั้น ต้องห้ามตามกฏบัตรสหประชาติและผิดกฏหมายระหว่างประเทศ

 
ทั้งนี้ นายโอบาม่าออกมากล่าวล่าสุด ถือเป็นการสรุปทางข้อเท็จจริงก่อนการใช้กำลัง ซึ่งเหลือเพียงข้ออ้างทางกฏหมายเพื่อสร้างความชอบธรรม โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่า กำลังพิจารณาข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับ พิธีสารเจนีวา ปี 1925 และอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี ปี 1992 ซึ่งจัดทำขึ้นจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการใช้อาวุธเคมี


กลับขึ้นด้านบน