สธ.เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

สธ.เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

สธ.เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

รูปข่าว : สธ.เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่

สธ.เตรียมยื่นอุทธรณ์คดีขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันจะอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ให้ทุเลาการประกาศเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นร้อยละ 85 เพราะเชื่อว่าการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและมีผลวิจัยยืนยันว่ามาตรการนี้ ช่วยให้ประชาชนตัดสินใจเลิกบุหรี่

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงกรณีศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการประกาศเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่จาก 55 % เป็น 85 % โดยมองว่า ศาลพิจารณาตามข้อกฎหมาย ซึ่งบริษัทยาสูบมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกระบวนการ แต่คำสั่งศาลดังกล่าวยังไม่ได้ชี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขออกประกาศขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งจากนี้ภายใน 30 วัน จะร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ภาคประชาชน รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า จะเดินหน้าขับเคลื่อนขยายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อไป เพราะเชื่อว่าเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งบริษัทยาสูบควรมีจิตสำนึกในเรื่องนี้ให้มาก ดีกว่าการแสวงหาแต่ประโยชน์ทางธุรกิจ

ก่อนหน้านี้ ในเวทีการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทางสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา อ่านแถลงการณ์และร่วมลงชื่อสนับสนุนประเทศไทย เดินหน้าออกกฎหมายเพิ่มขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85 %  ให้มีผลบังคับใช้ เพราะเห็นว่าเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน และเป็นการลงทุนทางสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าบุหรี่จะเป็นสินค้าถูกกฎหมาย แต่ก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในโลก

ทั้งนี้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการบริโภคยาสูบ มาตรา 5.3 ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งผลการวิจัยจำนวนมาก ระบุชัด ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็นมาตรการที่ได้ผล ทำให้ประชาชนตัดสินใจเลิก และไม่สูบบุหรี่ได้


กลับขึ้นด้านบน