ส.ส.ประชาธิปัตย์ถามรัฐบาลผลักดันราคายางที่กก.ละ 120 บ.ได้หรือไม่

ส.ส.ประชาธิปัตย์ถามรัฐบาลผลักดันราคายางที่กก.ละ 120 บ.ได้หรือไม่

ส.ส.ประชาธิปัตย์ถามรัฐบาลผลักดันราคายางที่กก.ละ 120 บ.ได้หรือไม่

รูปข่าว : ส.ส.ประชาธิปัตย์ถามรัฐบาลผลักดันราคายางที่กก.ละ 120 บ.ได้หรือไม่

ส.ส.ประชาธิปัตย์ถามรัฐบาลผลักดันราคายางที่กก.ละ 120 บ.ได้หรือไม่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดกรณีราคายางพารา ถึงแนวทางการผลักดันราคายางพารารัฐบาลที่ 120 บาทต่อกิโลกรัมได้หรือไม่ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจง ราคายางพาราถูกกำหนดโดยตลาดโลก และเศรษฐกิจโลก

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ มีบัญชีกระทู้ถามสด 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ความคืบหน้าของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าวในฤดูกาล 2556/2557 โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย 2.การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ และผลกระทบจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยนายสุกิจ อัตโถปกรณ์ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และ 3.กรณีชาวโรฮิงญา โดยนายสามารถ มะลูลีน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

โดยนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยเมื่อเปิดการประชุมประธานได้เปิดให้สมาชิกหารือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1 ชั่วโมง ก่อนเข้าระเบียบวาระบัญชีกระทู้ถามสดความคืบหน้าของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาโครงการรับจำนำข้าว นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย สอบถึงปัญหาถึงข้อเท็จจริงในภาวะขาดทุนและความล้มเหลวในโครงการรับจำนำข้าว และเกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างไร รวมถึงปัญหาสารปนเปื้อนในข้าวไทย

ด้านนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันถึงเป้าหมายในโครงการรับจำนำข้าวที่ต้องการพยุงและยกระดับราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำ และนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

ส่วนปัญหาสารปนเปื้อนในข้าวนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สำนักงานอย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการข้าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบและควบคุม ตั้งแต่ขั้นตอนการขนส่ง ขณะที่กรณีข้าวสารไทยจำนวน 3,200 ถุง ถูกตีกลับจากสหรัฐฯนั้น เป็นข้าวสารของเอกชน เบื้องต้นพบว่า สาเหตุที่ถูกตีกลับเพราะลักษณะสีและกลิ่นของข้าวไม่ตรงตามข้อกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่

จากนั้นเป็นบัญชีกระทู้ถามสดเรื่องราคายางพารา โดยนายสุกิจ อัตโถปกรณ์ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ว่า รัฐบาลจะสามารถช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยการผลักดันราคายางพาราอยู่ที่ 120 บ.ต่อกิโลกรัมหรือไม่

โดยนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า ราคายางพาราถูกกำหนดโดยตลาดโลกและเศรษฐกิจโลก แต่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรทั้งระบบอย่างยั่งยืน ด้วยการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งมีหลายหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯได้กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยาง 


กลับขึ้นด้านบน