"ทีดีอาร์ไอ"เตรียมจัดประชุมด้านการพัฒนาระดับโลก

"ทีดีอาร์ไอ"เตรียมจัดประชุมด้านการพัฒนาระดับโลก

"ทีดีอาร์ไอ"เตรียมจัดประชุมด้านการพัฒนาระดับโลก

รูปข่าว : "ทีดีอาร์ไอ"เตรียมจัดประชุมด้านการพัฒนาระดับโลก

 เครือข่ายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก , หอการค้าไทย และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เตรียมจัดประชุมระดับโลก ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ในวันที่ 10 ต.ค.2556

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลกร่วมกันหาแนวทางการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับภาคธุรกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมในทุกมิติ

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอ เผยว่าการที่ภาคธุรกิจไทยยึดติดกับกรอบคิดแบบเก่า มุ่งหวังพัฒนาเศรษฐกิจแต่ไม่คิดถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาด้านคอร์รัปชั่น เป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จึงต้องร่วมกันแก้ปัญหา โดยภาคธุรกิจและเอกชนต้องร่วมมือกัน พร้อมหาแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมให้พ้นจากความยากจน สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาสังคมไทยให้ยังยืนได้ในทุกมิติ

ด้านนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่าหากภาคธุรกิจไทยตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคธุรกิจ และเป็นทางเลือกสำหรับการกระจายตัวธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับการจัดประชุมการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก จัดขึ้นในวันที่ 10 ต.ค.2556 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนจากภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลก,นักวิชาการ และผู้นำชุมชนกว่าพันคน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อหาแนวทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม

 


กลับขึ้นด้านบน