กมธ.นิรโทษกรรมขอตั้งที่ปรึกษาและอนุฯ

กมธ.นิรโทษกรรมขอตั้งที่ปรึกษาและอนุฯ

กมธ.นิรโทษกรรมขอตั้งที่ปรึกษาและอนุฯ

รูปข่าว : กมธ.นิรโทษกรรมขอตั้งที่ปรึกษาและอนุฯ

กมธ.นิรโทษกรรมขอตั้งที่ปรึกษาและอนุฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ เตรียมตั้งคนนอกเป็นที่ปรึกษา และตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลและความเห็นในการยกเว้นความผิดตามหลักการ และเหตุผลของร่างกฎหมายให้ครอบคลุมและชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยนายสามารถ แก้วมีชัย กล่าวยอมรับว่าเนื้อหาของร่างกฎหมายมีความละเอียดอ่อน ทำให้การทำงานล่าช้า จึงต้องใช้เวลาเกินกว่ากรอบที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้

แม้จะประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ จะเป็นการประชุมนัดที่ 2 แต่เนื้อหาสาระของการประชุมยังคงเป็นการวางกรอบการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยตลอดการประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมง ได้ข้อสรุปที่ตรงกันคือการพิจารณาตั้งคนนอก ร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการเพิ่มเติม และจำเป็นจะต้องพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมาธิการในแต่ละด้าน เพื่อการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และครอบคลุมในทางปฏิบัติต่อไป

นายสามารถ แก้วมีชัย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การพิจารณาเนื้อหาของร่างกฎหมายถือเป็นความละเอียดอ่อนที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา จึงไม่สามารถเร่งรีบ และดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้ โดยสัปดาห์หน้าจะพิจารณา และรับฟังหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายอีกครั้ง ขณะที่สัปดาห์ถัดไปจะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นที่หลากหลาย เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ก่อนเข้าสู่การพิจารณารายมาตราของร่างกฎหมาย

นายศุภชัย ใจสมุทร ในฐานะกรรมาธิการจากพรรคภูมิใจไทย กล่าวสนับสนุนให้นายวรชัย เหมะ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย ร่วมชี้แจง และตอบข้อซักถามของกรรมาธิการฯให้รอบด้าน โดยเฉพาะข้อสงสัยว่าจะเอื้อประโยชน์ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ขณะที่นายแก้วสรร อติโพธิ ในฐานะกรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวย้ำที่จะต้องพิจารณาเนื้อหาให้ชัดเจนทุกด้าน เพราะเชื่อว่าผลทางปฏิบัติอาจขัดรัฐธรรมนูญ และไม่เชื่อว่าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจะทำให้สังคมสงบปรองดองได้ จึงเสนอให้เพิ่มกระบวนการอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะกระบวนการทางสังคม

ทั้งนี้ เบื้องต้น ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการฯไปศึกษา และรวบรวมข้อมูลและคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองในช่วงเดือนกันยายนปี 2549 ถึงเดือนพฤษภาคมปี 2554 และทำหนังสือเชิญบุคคล และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงนายวรชัย ที่จะเข้าร่วมให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความต้องการของที่ประชุมวันนี้


กลับขึ้นด้านบน