นายกฯถก"สภากลาโหม" แต่งตั้ง"ผบ.ทร.-ปลัดกห."คนใหม่

นายกฯถก"สภากลาโหม" แต่งตั้ง"ผบ.ทร.-ปลัดกห."คนใหม่

นายกฯถก"สภากลาโหม" แต่งตั้ง"ผบ.ทร.-ปลัดกห."คนใหม่

รูปข่าว : นายกฯถก"สภากลาโหม" แต่งตั้ง"ผบ.ทร.-ปลัดกห."คนใหม่

นายกฯถก ก่อนหน้าประชุมสภากลาโหมที่กระทรวงกลาโหมช่วงบ่ายวันนี้ (30 ส.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อการปรับย้ายนายทหารประจำปี 2556 ซึ่งรวมถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมจะร่วมประชุมช่วงบ่ายวันนี้กับคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของกระทรวงกลาโหมที่มีท้ังหมด7 คน เพื่อให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายรายชื่อนายทหาระดับนายพลที่มีการปรับย้ายประจำปี 2556 ซึ่งรวมถึงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการกองทัพเรือ ซึ่งจะเกษียณชีวิตราชการปลายปีนี้ เสนอชื่อพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชการทหารเรือคนใหม่

ในส่วนของตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก รองปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร 14 กับพล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และได้ทำงานด้านความมั่นคงในภูมิภาคตลอดช่วงที่ผ่านมา เคยมีบทบาทร่วมสร้างสันติภาพในอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย และมีส่วนร่วมในการพูดคุยสันติภาพแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับตัวแทนขบวนการบีอาร์เอ็น ที่ประเทศมาเลเซีย จะได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่แทนพล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน

มีข่าวก่อนหน่านี้ว่าพล.อ.จิระเดช โมกขะสมิท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งมีอายุราชการเหลืออีกหนึ่งปี จะได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม เนื่องจากได้เสียงสนับสนุนจากทั้ง พล.อ.ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

นายทหารในกองทัพคนหนึ่งเปิดเผย รัฐมนตรีกลาโหมให้การสนับสนุนพล.อ.นิพัทธ์ เนื่องจากเห็นว่ามีความโดดเด่นในงานด้านความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำทหารในภูมิภาคทั้งกัมพูชา, ลาว, พม่า และยังเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกของกองทัพบกสหรัฐฯ กับประธานาธิบดี ซูซีโล่ ยุทธโดโยโน่ ของอินโดนีเซีย จากสายสัมพันธทางทหารที่มีนั้น ทำให้ถูกมองถึงความเหมาะสมในการทำงานร่วมกับผู้นำทหารของอาเชี่ยนร่วมสร้างประชาคมอาเชี่ยนด้านความมั่นคงภายในปี 2015

ในส่วนกองทัพบก พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก จะได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบก แทนพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ซึ่งจะเกษียนในปลายปีนี้ และคาดว่าจะขึ้นเป็นผู้นำกองทัพบกปลายปีหน้า หลังพล.อ.ประยุทธ์ เกษียณชีวิตราชการปลายปี 2557 เช่นเดียวกับผู้บัญชาการทหารสูงสุด


กลับขึ้นด้านบน