"ราคาที่ดิน" เตรียมขยับตามแนวรถไฟความเร็วสูง คาด 10 ปี สร้างมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

"ราคาที่ดิน" เตรียมขยับตามแนวรถไฟความเร็วสูง คาด 10 ปี สร้างมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

"ราคาที่ดิน" เตรียมขยับตามแนวรถไฟความเร็วสูง คาด 10 ปี สร้างมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

รูปข่าว : "ราคาที่ดิน" เตรียมขยับตามแนวรถไฟความเร็วสูง คาด 10 ปี สร้างมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

สำนักพัฒนาระบบการขนส่ง และจราจรคาดว่า ราคาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ ตามแนวโครงการรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง ในโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท จะสร้างผลตอบแทนกว่า 5 ล้านล้านบาทภายในระยะ 10 ปี

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการขนส่งในเขตเมือง สำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร กล่าวว่า โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท จะช่วยสร้างมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น เช่น การขยายเมืองไปตามภูมิภาคต่างๆ การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และยังประหยัดพลังงาน ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลดลงไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี

 
สำหรับราคาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ ตามแนวโครงการรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าความเร็วสูง จะสามารถสร้างผลตอบเป็นมูลค่าประมาณ 5 ล้านล้านบาท ภายในระยะ 10 ปี โดยราคาที่ดินในการพัฒนาโครงการ รัฐอาจออกกฎหมายการเวนคืนที่ดิน เพื่อไม่ให้ราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงมากนัก ก่อนที่ภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมลงทุน
 
นายไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ระบุว่า หากมีการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง จะทำให้ราคาที่ดินบริเวณสถานีรถไฟความเร็วสูงและพื้นที่รอบสถานีเพิ่มขึ้น ส่วนบริเวณที่รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านราคาจะไม่ปรับเพิ่มมากนัก


กลับขึ้นด้านบน