พบเด็กภาคเหนือ-อีสานเคลื่อนย้ายตามครอบครัวมากที่สุด

พบเด็กภาคเหนือ-อีสานเคลื่อนย้ายตามครอบครัวมากที่สุด

พบเด็กภาคเหนือ-อีสานเคลื่อนย้ายตามครอบครัวมากที่สุด

รูปข่าว : พบเด็กภาคเหนือ-อีสานเคลื่อนย้ายตามครอบครัวมากที่สุด

พบเด็กภาคเหนือ-อีสานเคลื่อนย้ายตามครอบครัวมากที่สุด ภาคีสมาชิกเด็กเคลื่อนย้ายเผยพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบเด็กเคลื่อนย้ายตามครอบครัวมากที่สุด ระบุสถานการณ์การเคลื่อนย้ายเด็กทั้งในประเทศและเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น หลังเปิดประชาคมอาเซียน

เวทีเสวนา"สถานการณ์เด็กเคลื่อนย้ายในประเทศไทย" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายอนุชา วินทะไชย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ระบุข้อมูลการเคลื่อนย้ายเด็กจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยแนวโน้มมากขึ้น และพบว่าเด็กที่มีอายุน้อยลง ส่วนใหญ่มาพร้อมครอบครัว พบมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นอกจากนี้ ยังมีการเคลื่อนย้ายเด็กจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้ง ลาว พม่า และกัมพูชา ผ่านนายหน้ารวมทั้งการถูกชักชวนจากคนรู้จัก และถูกผู้ปกครองขาย
โดยสาเหตุหลักจากปัญหาความยากจน การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศ และระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟรี รถโดยสารประจำทางฟรี ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 2 ปี ที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีแนวโน้มจำนวนเด็กเคลื่อนย้ายทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนจะเพิ่มขึ้น

วงเสวนายังเห็นว่า การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเด็กของรัฐยังไม่เป็นระบบ ขณะที่รูปแบบการปกป้องคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้ายก็ยังไม่มี ดังนั้นภาครัฐควรเร่งดำเนินการเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน