เชื่อม 2 วัฒนธรรมสู่อาเซียน ที่ศูนย์ศึกษาอาเซียน จ.เชียงราย

เชื่อม 2 วัฒนธรรมสู่อาเซียน ที่ศูนย์ศึกษาอาเซียน จ.เชียงราย

เชื่อม 2 วัฒนธรรมสู่อาเซียน ที่ศูนย์ศึกษาอาเซียน จ.เชียงราย

รูปข่าว : เชื่อม 2 วัฒนธรรมสู่อาเซียน ที่ศูนย์ศึกษาอาเซียน จ.เชียงราย

เชื่อม 2 วัฒนธรรมสู่อาเซียน ที่ศูนย์ศึกษาอาเซียน จ.เชียงราย เชียงรายอยู่ติดพม่า ลาว และเชื่อมกับจีนตอนใต้ จึงเป็นประตูสู่อาเซียนแห่งสำคัญ และเพิ่งจะตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคเหนือขึ้นที่อ.แม่จัน หวังสร้างความตื่นตัวเรื่องเออีซีโดยเริ่มที่การสอนภาษาพม่า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความสนใจจำนวนมาก เพราะการสื่อสารสำคัญต่อการตรวจตราความเรียบร้อยในพื้นที่นี้

ขอค้นตัว เรียกตรวจบัตร และถามเรื่องการเดินทาง เป็นภาษาพม่าได้คล่องแคล่ว จากที่เคยต้องมีล่ามช่วยสื่อสาร หลังอบรมคอร์สภาษาพม่าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนบ้านแม่จัน จ.เชียงราย ตามโครงการ "ขยายผลชุมชนต้นแบบและการสื่อสารการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" วันนี้ผู้พิทักษ์สันติราชที่ด่านกิ่วทัพยั้ง ใช้ภาษาพม่าพื้นฐานได้ด้วยตัวเอง ทำให้ลดทั้งการเสียเวลา และความขัดแย้ง ซึ่งสำคัญต่อการรักษาความเรียบร้อย เมื่อด่านกิ่วทัพเป็นจุดตรวจที่จับกุมยาเสพติดได้มากที่สุดในเชียงราย

แซง ยู นักท่องเที่ยวชาวพม่า เผยว่าเธอมาเชียงรายเป็นครั้งแรก เมื่อสักครู่ตำรวจหญิงไม่ได้พูดอะไร แค่ชี้ที่กระเป๋าเพื่อขอตรวจค้น แต่จะดีกว่าถ้าตำรวจไทยพูดภาษาพม่าได้ เพราะจะทำให้สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น

แสงเทียนในมือเคลื่อนไหวไปตามลีลานางรำในแบบฟ้อนผางประทีปของเมืองเหนือ แต่ผู้รำสวมหน้ากากและทำท่าเหมือนหุ่นกระบอกคล้ายฟ้อนหน้ากากของพม่า ครูนาฏศิลป์ ณัฐฐิรา ชัยพิวงค์ ตั้งใจประยุกต์ให้เห็นว่า 2 วัฒนธรรม สามารถผสมผสานเป็น 1 การแสดงที่งดงามได้ แสดงให้ชมในงานเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียนภาคเหนือ ที่โรงเรียนบ้านแม่จัน ในเวทีเดียวกันยังแจกรางวัล "ครอบครัวอาเซียน" หลังชาวอำเภอแม่จัน กว่า 150 ครอบครัว แข่งขันตอบปัญหาความรู้รอบตัวอาเซียนไปเมื่อเดือนกรกฎาคม กิจกรรมนี้ตั้งใจให้เยาวชนมีส่วนทำให้ผู้ใหญ่ในบ้านหันมาสนใจและรู้เท่าทันอาเซียน ทั้งยังเห็นความสำคัญของครอบครัวที่มีบทบาทปลูกฝังลูกเมื่ออยู่นอกห้องเรียน สอดคล้องกับหลัก บวรโมเดล ที่โครงการขยายผลชุมชนต้นแบบฯ โดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร ใช้ดึงพลังความร่วมมือจากชุมชน ศาสนา และภาครัฐ มาสร้างความตื่นตัวเรื่องเออีซีไปพร้อมๆกัน

ในงานเปิดศูนย์อาเซียน มีน้องคนนึงพูดภาษาพม่าได้คล่อง ชื่อน้องฐิตา ซึ่งน้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นคนพม่าที่มาเกิดในเมืองไทยค่ะ แต่ด้วยสิ่งแวดล้อมก็อาจทำให้พูดพม่าได้ไม่คล่องนักพูดไทยได้มากกว่า ซึ่งน้องบอกว่าได้มาเรียนที่คอร์สสอนภาษาที่โรงเรียนเปิดสอนเหมือนกัน ทำให้พูดภาษาพม่าได้คล่องขึ้นเยอะ

อยู่เหนือสุดแดนสยาม ติดลาวและพม่า ทั้งเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยลำน้ำหลายสาย ทำให้เชียงรายมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ยิ่งในอนาคตสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 4 อำเภอเชียงของ เปิดใช้งาน ยิ่งเป็นอีกช่องทางที่ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติจะหลั่งไหลเข้ามาในไทย ดังนั้นนอกไปจากภาษาสากลอย่างอังกฤษ สำหรับคนเชียงราย การเรียนภาษาเพื่อนบ้านใกล้ ทั้งพม่า ลาวและจีน จะช่วยสร้างความใกล้ชิด เพื่อรองรับการค้าและการท่องเที่ยว ศูนย์ศึกษาอาเซียน ที่ตั้งขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาค จึงเน้นเปิดสอนภาษาที่จำเป็นเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ เพราะภาษาคือประตูด่านแรกสู่ความเข้าใจ


กลับขึ้นด้านบน