เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ตาก

รูปข่าว : เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์ จ.ตาก กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จ.ตาก ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม เพื่อขอสัญชาติไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สมาชิกวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อช่วยให้มีสิทธิพลเมืองไทย ก่อนเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ พื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จ.ตาก กว่า 200 คน เข้ารับการตรวจพิสูจน์หาสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) บริเวณที่ว่าการอ.แม่สอด จ.ตาก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้ สู่พลเมืองอาเซียน ของวุฒิสภา

นายถนอม ส่งเสริม สมาชิกวุฒิสภาจ.อุบลราชธานี ในฐานะกรรมการโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า ได้จัดทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจ ดีเอ็นเอให้กับชาวบ้าน

ทั้งนี้จะตรวจเลือดทางพันธุกรรมของพ่อ,แม่ , พี่น้อง ที่มีสัญชาติไทย เทียบกับคนที่ยังไม่มีสัญชาติ หากพิสูจน์ได้ว่า มีสายเลือด หรือ พันธุกรรมเดียวกัน จะเสนอเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎร์ของฝ่ายปกครอง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับสัญชาติไทย และได้สิทธิพลเมืองคนไทย

เนื่องจากก่อนหน้านี้ เคยมีการเรียกร้องเรื่องสัญชาติ แต่กระบวนการล่าช้า เพราะติดกฎหมายและขั้นตอนหลายอย่างรวมทั้งเพื่อรองรับก่อนเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


กลับขึ้นด้านบน