"วิเชษฐ์"กำชับจนท.ป้องกันปัญหา"บุกรุกป่า"ภาคเหนือ

"วิเชษฐ์"กำชับจนท.ป้องกันปัญหา"บุกรุกป่า"ภาคเหนือ

"วิเชษฐ์"กำชับจนท.ป้องกันปัญหา"บุกรุกป่า"ภาคเหนือ

รูปข่าว : "วิเชษฐ์"กำชับจนท.ป้องกันปัญหา"บุกรุกป่า"ภาคเหนือ

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำชับให้เจ้าหน้าที่ป้องกันการบุกรุกป่าในภาคเหนือ และแก้ปัญหาแบบบูรณาการ โดยจัดทำแนวเขตป่าและพื้นที่อาศัยของชาวบ้านให้ชัดเจน

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าลุ่มน้ำแม่แจ่ม และลุ่มน้ำแม่กลาง ของจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 300,000 แสนไร่

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่า ต้องจัดทำแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ให้ชัดเจน และจัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการแก้ในระยะยาว พร้อมกำชับให้ดูแลป้องกันการรุกป่า โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนต่างพื้นที่ ที่ว่าจ้างชาวบ้านให้บุกรุก เพื่อหวังผลประโยชน์

สำหรับภาคเหนือมีปัญหาบุกรุกป่าอย่างต่อเนื่อง โดยจังหวัดที่พบว่ามีการบุกรุกทำลายป่ามากที่สุด คือจังหวัดน่าน มีพื้นที่ป่าคงเหลืออยู่เพียง 4.4 ล้านไร่ จากจำนวน 6.5 ล้านไร่ ที่ทำการสำรวจเมื่อปี 2516


กลับขึ้นด้านบน