กระทรวงคลังเพิ่ม "เงินถือครองข้ามแดน" เป็น 2 ล้านบาท รองรับเออีซี

กระทรวงคลังเพิ่ม "เงินถือครองข้ามแดน" เป็น 2 ล้านบาท รองรับเออีซี

กระทรวงคลังเพิ่ม "เงินถือครองข้ามแดน" เป็น 2 ล้านบาท รองรับเออีซี

รูปข่าว : กระทรวงคลังเพิ่ม "เงินถือครองข้ามแดน" เป็น 2 ล้านบาท รองรับเออีซี

กระทรวงคลังเพิ่ม กระทรวงการคลังเตรียมผ่อนปรนหลักเกณฑ์การถือครองเงินบาทข้ามแดน สำหรับการซื้อสินค้าเดินทางผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน จากวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพิ่มเป็น 2 ล้านบาท

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายตลาดการเงิน ระบุว่า ธปท.เห็นชอบการเพิ่มวงเงินในการนำธนบัตรไทยออกนอกประเทศไทยตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน จากเดิมกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท ให้เพิ่มถือครองเงินสดเป็นเงินบาทได้ถึง 2 ล้านบาท 

 
จากการที่ภาคเอกชนเสนอให้เพิ่มวงเงินรอบรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพิ่มมาขึ้น รวมทั้งรองรับการค้าการลงทุนในการเข้าสูประชาคมอาเซียน ขณะที่ด่านชายแดนของไทยมีกว่า 40 แห่ง จะทำให้การค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น โดยขั้นตอนจากนี้ทาง ธปท.จะเสนอไปยังกระทรวงการคลังให้พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะสามารถผ่อนคลายหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีนี้


กลับขึ้นด้านบน