องค์การสวนยาง เผยรัฐเตรียมพิจารณามาตรการดูแลราคายางระยะยาว

องค์การสวนยาง เผยรัฐเตรียมพิจารณามาตรการดูแลราคายางระยะยาว

องค์การสวนยาง เผยรัฐเตรียมพิจารณามาตรการดูแลราคายางระยะยาว

รูปข่าว : องค์การสวนยาง เผยรัฐเตรียมพิจารณามาตรการดูแลราคายางระยะยาว

องค์การสวนยาง เผยรัฐเตรียมพิจารณามาตรการดูแลราคายางระยะยาว ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง ระบุว่ารัฐบาลเตรียมพิจารณาสร้างระบบการดูแลราคายางระยะยาว หลังจากนโยบายที่ผ่านมา ขาดความต่อเนื่องจนไม่สามารถกระตุ้นราคายางได้ตามเป้าหมาย

ผู้อำนวยการองค์การสวนยาง เผยว่ารัฐบาลมีเพียงมาตรการะยะสั้นในการดูแลราคายางพารา แต่ยังขาดมาตรการระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งการบริหารนโยบายยางพาราที่ขาดความต่อเนื่อง ทำให้มาตรการต่างๆไม่สามารถกระตุ้นราคายางพาราได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ (3 ก.ย.2556) กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอของบประมาณกว่า 25,600 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ทั้งนี้ระยะเร่งด่วนจะจ่ายเงินชดเชยค่าต้นทุนให้เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ไร่ละ 1,260 บาท แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ ส่วนงบประมาณอีก 20,000 ล้านบาท จะส่งเสริมให้กลุ่มหสกรณ์และอุตสาหกรรมแปรรูปกู้ชนิดปลอดดอกเบี้ย เพื่อนำไปสร้างโรงงานแปรรูปยางและซ่อมแซมเครื่องจักร

นอกจากนี้จะเร่งรัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อพิจารณาข้อเรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่จ่ายเงินชดเชยช่วยเหลืออีก 15 ไร่ รวมเป็น 25 ไร่ ให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งคาดว่าจะประชุมได้ภายใน 15 วัน

นายชโย ตรังอดิศัยกุล เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่านอกจากมาตรการที่รัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางวันพรุ่งนี้ (3 ก.ย.2556)  รัฐบาลควรเร่งศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตยางพาราในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ส่วนการส่งเสริมการแปรรูป รัฐต้องให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมนอกจากเงินทุนก่อสร้างโรงงานแปรรูป


กลับขึ้นด้านบน