ผลกระทบจากการติดการพนันของเด็ก-เยาวชน

ผลกระทบจากการติดการพนันของเด็ก-เยาวชน

ผลกระทบจากการติดการพนันของเด็ก-เยาวชน

รูปข่าว : ผลกระทบจากการติดการพนันของเด็ก-เยาวชน

ผลกระทบจากการติดการพนันของเด็ก-เยาวชน เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน พบว่ามีเด็กและเยาวชนกว่าร้อยละ 60 เคยเล่นการพนัน และมองว่าการพนันไม่ใช่เรื่องแปลก และจากการลงพื้นที่ของไทยพีบีเอสซึ่งพูดคุยกับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน พบว่าสาเหตุการเล่นพนันมาจากเห็นคนในครอบครัวเล่นพนันจึงทดลองเล่นตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ ที่ระบุว่า พ่อแม่ที่ติดการพนัน จะส่งผลโดยตรงทางพันธุกรรมมาสู่ลูกให้ติดพนันไปด้วยและทำให้เด็กมีพัฒนาการช้าลง

เยาวชนในชุมชนคลองเตยกลุ่มนี้ เป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิดวงประทีปดึงมาช่วยงาน เพื่อให้ห่างไกลจากอบายมุขในชุมชน  แต่เมื่อมีเวลาว่างจากการทำงาน การรวมตัวกันเล่นการพนัน เป็นกิจกรรมหลักๆ ซึ่งพวกเขายอมรับว่าทำเป็นประจำ สภาพแวดล้อมในชุมชนที่เต็มไปด้วยอบายมุขทุกรูปแบบ ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าการที่เด็กต้องคลุกคลีอยู่กับการพนันจากคนภายในครอบครัว

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสอดรับกับงานวิจัยต่างประเทศ ที่เปิดเผยโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ซึ่งพบปัจจัยภายนอกด้านพฤติกรรมของพ่อ แม่ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และติดพนัน จะถูกถ่ายทอดผ่านกลไกทางพันธุกรรมไปสู่บุตรหลานให้มีโอกาสเสี่ยงติดพนันเมื่อโตขึ้น

การพนันหลายรูปแบบ ยังส่งผลต่อพัฒนาการทางสมอง โดยพบว่า เมื่อเด็กหมกมุ่นกับการพนัน สมองส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ จะถูกกระตุ้นตลอดเวลา ตรงกันข้ามกับสมองส่วนหน้า ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการตัดสินใจ ที่โดยธรรมชาติจะพัฒนาช้ากว่าสมองส่วนกลาง ก็ยิ่งไม่สามารถระงับ ยับยั้งอารมรณ์จากการพนันได้

จากการสำรวจกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6 - 17 ปี พบว่าเคยมีประสบการณ์การพนันมากกว่าร้อยละ 60 เป็นข้อมูลที่ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน สะท้อนว่าการพนันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเด็ก และการเข้าถึงการพนันของเด็กยังน่าเป็นห่วงมากกว่าผู้ใหญ่ ที่สามารถยับยั้งชั่งใจได้

การพัฒนาการทางสมองของเด็กที่เติบโตอยู่ตลอดเวลา ครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญในการประคับประคองให้เด็กถูกฝึกฝน ซึมซับพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่อายุน้อยๆ การทำงานของสมองจะไม่พบกับสิ่งกระตุ้นเชิงลบ เมื่อสมองส่วนหน้าสามารถควบคุมการทำงานด้านอารมณ์ของสมองส่วนกลางได้ การรู้จักแยกแยะ ผิดชอบชั่วดี จะตามมา


กลับขึ้นด้านบน