เปิดเล่มว่าที่กวีซีไรต์ 2556: เมฆาจาริก กวีนิพนธ์ค้นชีวิต

เปิดเล่มว่าที่กวีซีไรต์ 2556: เมฆาจาริก กวีนิพนธ์ค้นชีวิต

เปิดเล่มว่าที่กวีซีไรต์ 2556: เมฆาจาริก กวีนิพนธ์ค้นชีวิต

รูปข่าว : เปิดเล่มว่าที่กวีซีไรต์ 2556: เมฆาจาริก กวีนิพนธ์ค้นชีวิต

เปิดเล่มว่าที่กวีซีไรต์ 2556: เมฆาจาริก กวีนิพนธ์ค้นชีวิต การเดินทางแต่ละครั้งล้วนทำให้นักเดินทางได้เรียนรู้ เช่นเดียวกับกวีนามปากกา “ธมกร” ที่ขัดเกลาชีวิตตนเองผ่านการเดินทางท่ามกลางธรรมชาติมานานกว่า 30 ปี เปิดเล่มว่าที่กวีซีไรต์คืนนี้ จะพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปพร้อมกับก้อนเมฆ เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต ผ่านกวีนิพนธ์เรื่อง “เมฆาจาริก”

ส่งผ่านความรักให้กับสิ่งมีชีวิตรอบข้าง ด้วยการกอดต้นไม้อย่างแนบแน่นเป็นประจำ ทำให้กวีนามปากกา “ธมกร” รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  กว่า 30 ปีที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการจาริกในพงไพร สร้างแรงบันดาลใจให้กวีก้าวลึกเข้าไปในจิตใจ เพื่อแสวงหาความหมายของชีวิต ก่อนตกผลึกทางความคิด และกลั่นกรองออกมาเป็นกวีนิพนธ์เชิงปรัชญา “เมฆาจาริก”

สายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และธรรมะ ที่พันผูกกันอย่างลึกซึ้งและเชื่อมโยงเป็นวัฎจักร สะท้อนผ่าน 60 บทกวีที่ชักชวนผู้อ่านให้ออกเดินทางพร้อมหมู่เมฆ เพื่อสำรวจความเป็นไปของสรรพสิ่ง พบเห็นความไม่แน่นอนซึ่งเป็น “อนิจจัง” และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กวีนามปากกา “ธมกร”  ผู้ประพันธ์กวีนิพนธ์ “เมฆาจาริก” เผยว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน จะได้เกิดดุลยภาพแห่งสันติสุข

   
“กว่าครึ่งชีวิตที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ กวีนามปากกา ธมกร ได้เรียนรู้และเข้าใจการทำกายและใจให้เบาลง โดยการละวางสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิต รวมถึงการประพันธ์ที่ใช้ฉันทลักษณ์ง่ายขึ้น อย่างเล่มนี้เลยค่ะ เมฆาจาริก ที่เลือกใช้เพียงกลอนสุภาพในการประพันธ์”

รูปแบบที่เรียบง่าย แต่สื่อความหมายได้ลึกซึ้ง ทำให้กวีเลือดสุพรรณวัย 60 ปีเลือกใช้กลอนสุภาพสรรค์สร้างจินตภาพอันงดงามผ่านกวีนิพนธ์เล่มล่าสุด  การละวางตัวตนทั้งชื่อและนามสกุลของกวี รวมถึงการไม่ใช้ฉันทลักษณ์ซับซ้อนหลากหลายเหมือนก่อน คือความตั้งใจของ “ธมกร” ที่อยากเป็นอิสระจากพันธนาการ เพื่อส่งผ่านความรู้สึกอันลึกล้ำ ให้ผู้อ่านร่วมเดินทางอย่างไร้กรอบ

กวีนามปากกา “ธมกร” ผู้ประพันธ์กวีนิพนธ์ “เมฆาจาริก” เผยว่า ใช้กลอนสุภาพเพราะเลือกน้อยบางสิ่ง เพื่อให้บางสิ่งมากขึ้น ฉันทลักษณ์เป็นเพียงยานแห่งการเดินทาง

กว่า 40 ปีที่หลงใหลในโลกน้ำหมึก สร้างสรรค์วรรณกรรมกว่า 30 เล่มทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง และบทเพลง “ธมกร” เคยออกผลงานโดยใช้นามปากกานี้มาแล้วในปี 2548 กับกวีนิพนธ์เชิงปรัชญา “กว่าจะข้ามขุนเขา : ด้วยปลายมีดของเธอและฉัน”  ในปีนี้กวีเจ้าของนามปากกา “ธมกร” มีผลงานเข้าชิงรางวัลซีไรต์ถึง 2 เรื่อง โดยกวีนิพนธ์อีกเรื่องเลือกใช้ชื่อนามสกุลจริง การได้ชิงรางวัลใหญ่ของวงการวรรณกรรมไทยครั้งนี้ เป็นเหมือนเป็นการปลุกผู้หลับใหลให้ได้ตื่นมาชื่นชมธรรมชาติ โดยกวีผู้ประพันธ์ “เมฆาจาริก” ยังคงมุ่งมั่นค้นหาสัจธรรมชีวิตผ่านการเดินทางของก้อนเมฆต่อไป


กลับขึ้นด้านบน