"ผอ.อภ."คนใหม่ ยันเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยารังสิต

"ผอ.อภ."คนใหม่ ยันเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยารังสิต

"ผอ.อภ."คนใหม่ ยันเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยารังสิต

รูปข่าว : "ผอ.อภ."คนใหม่ ยันเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตยารังสิต

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ ยืนยันเดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรงงานผลิตยารังสิต พร้อมเน้นการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ และมอบนโยบายการทำงาน โดยยืนยันเดินหน้าโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และโรงงานผลิตยารังสิต ซึ่งวันพฤหัสบดีนี้ จะนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดองค์การเภสัชกรรมพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย รวมทั้งสานต่องานเดิมที่ยังคงค้างให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว โดยยึดหลักการทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้

นอกจากนี้ จะพัฒนางานวิจัยและผลิตยาที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และบริหารจัดการระบบกระจายยา ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤติ

นายแพทย์สุวัชบอกด้วยว่า ไม่รู้สึกกดดันกับการเข้ารับตำแหน่ง แม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวด้านต่างๆ เกี่ยวกับองค์การเภสัชกรรม เพราะตั้งใจเข้ามาร่วมงานกับองค์การเภสัชกรรมด้วยความสมัครใจ และต้องการให้ดูที่ผลงานมากกว่า และพร้อมให้ทุกฝ่ายประเมินการทำงาน


กลับขึ้นด้านบน