"ประธานวุฒิฯ"ยันไม่มีใบสั่งให้เร่งถกงบประมาณปี 57

"ประธานวุฒิฯ"ยันไม่มีใบสั่งให้เร่งถกงบประมาณปี 57

"ประธานวุฒิฯ"ยันไม่มีใบสั่งให้เร่งถกงบประมาณปี 57

รูปข่าว : "ประธานวุฒิฯ"ยันไม่มีใบสั่งให้เร่งถกงบประมาณปี 57

การประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวานนี้ (2 ก.ย.) การอภิปรายเป็นไปด้วยความราบรื่น โดย ส.ว.มีความกังวลปัญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ขณะที่ ประธานวุฒิสภายืนยันไม่มีใบสั่งให้เร่งพิจารณา โดยคาดว่าวุฒิสภาจะลงมติผ่านความเห็นชอบภายในวันนี้ (3 ก.ย.)

การประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 วงเงิน 2,500,000 ล้านบาท ในวันแรกใช้เวลาตั้งแต่ช่วงเช้า ถึง ประมาณ 22.00 น. เป็นการพิจารณาในส่วนของตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา ทั้ง 22 คณะ ซึ่งสมาชิกได้แสดงความห่วงใยเศรษฐกิจภายใต้สมมติฐานของรัฐบาลที่คาดว่า เศรษฐกิจจะเจริญเติบโต ขณะที่สัญญาณในปีนี้ เศรษฐกิจในประเทศถดถอยอย่างรุนแรง อีกทั้งเศรษฐกิจโลกยังตกต่ำ รัฐบาลจึงต้องหาแนวทางป้องกันล่วงหน้า โดยเฉพาะปัญหาแรงงานที่จะถูกเลิกจ้างมากขึ้น

เช่นเดียวกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ วุฒิสภา ได้ตั้งข้อสังเกตไปยังรัฐบาลใน 23 ประเด็น โดยเฉพาะโครงการประชานิยมที่ต้องศึกษาผลดี ผลเสีย และผลกระทบ เพื่อจำกัดวงเงินให้ชัดเจน รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างเต็มที่ในไตรมาสสุดท้ายของปี เร่งรัดโครงการลงทุนภายใต้แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และแผนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจในภาพรวม

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา ระบุว่าวุฒิสภาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ เป็นไปตามหลักการที่จะมีแต่ข้อเสนอแนะรัฐบาล โดยยืนยันไม่มีใบสั่งให้เร่งพิจารณา ขณะที่การประชุมในวันนี้ จะให้สมาชิกที่สงวนคำแปรญัตติอภิปรายในภาพรวมทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันตามที่กำหนดเวลาไว้ 2 วัน ขณะที่ในส่วนของวุฒิสภามีเวลาพิจารณา 20 วัน โดยกรอบเวลาพิจารณาสิ้นสุดในวันที่ 15 กันยายนนี้


กลับขึ้นด้านบน