กระทรวงพลังงานพบขึ้นราคาแอลพีจี 2 วันแรก มีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก

กระทรวงพลังงานพบขึ้นราคาแอลพีจี 2 วันแรก มีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก

กระทรวงพลังงานพบขึ้นราคาแอลพีจี 2 วันแรก มีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก

รูปข่าว : กระทรวงพลังงานพบขึ้นราคาแอลพีจี 2 วันแรก มีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก

กระทรวงพลังงานพบขึ้นราคาแอลพีจี 2 วันแรก มีผู้ร้องเรียนจำนวนมาก การปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน ช่วง 2 วันแรก พบมีผู้ร้องเรียนยังศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงานจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งร้านจำหน่ายแก๊สที่ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และประชาชนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซในราคาเดิมได้

นายนที ทับมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยถึงการปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม (แอลพีจีภาคครัวเรือน) ในอัตรากิโลกรัมละ 50 สต.ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2556 ยังมีปัญหาการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ซื้อแก๊สแอลพีจีราคาถูก เข้ามายังศูนย์บริการร่วมของกระทรวงฯจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาร้านจำหน่ายแก๊สที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่ร้องเรียนเข้ามาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้แก๊สราคาเดิมหันไปซื้อแก๊สกับร้านที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า

ขณะที่ ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจ และร้องเรียนว่า ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในร้านค้าที่มีการลงทะเบียนไว้ได้ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะได้ตรวจสอบว่า รายละเอียดการแจ้งลงทะเบียนต่อไป คาดว่า จะต้องใช้เวลาสักระยะในการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ

ขณะเดียวกันได้เปิดโอกาสให้ร้านจำหน่ายแก๊ส ที่มีอยู่ประมาณ 38,000 แห่งทั่วประเทศ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้

สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ซื้อแก๊สแอลพีจีในราคาเดิมที่กิโลกรัมละ 18.13 บาม ประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 90 หน่วย ซึ่งมีทั้งสิ้นกว่า 7,000,000 ครัวเรือน และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า 180,000 ครัวเรือน  และ 2.กลุ่มหาบเร่แผงลอยกว่า 160,000 ร้านค้า

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการค้าภายในจัดส่งสายตรวจพิเศษจำนวน 15 สาย ตรวจสอบปริมาณการบรรจุที่โรงบรรจุและร้านจำหน่าย รวมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ และการปิดป้ายแสดงราคา เป็นประจำทุกวัน ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่แก๊สหุงต้มบรรจุถังจะมีการปรับราคาทุกเดือน ซึ่งหากตรวจสอบพบการกระทำผิด จะมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้พบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือการกระทำผิด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่าร้านอาหารยังไม่สามารถใช้การปรับขึ้นราคาแก๊สแอลพีจี เป็นเหตุผลในการปรับขึ้นราคาสินค้าได้ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ร้านก๋วยเตี๋ยว และร้านอาหารตามสั่ง จะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจานละ 2 สต.เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน