ชาวสวนภาคตะวันตกร้อง "ม็อบสวนยาง" เปิดถนน หลังพืชผักเสียหายวันละกว่า 2,000 ตัน

ชาวสวนภาคตะวันตกร้อง "ม็อบสวนยาง" เปิดถนน หลังพืชผักเสียหายวันละกว่า 2,000 ตัน

ชาวสวนภาคตะวันตกร้อง "ม็อบสวนยาง" เปิดถนน หลังพืชผักเสียหายวันละกว่า 2,000 ตัน

รูปข่าว : ชาวสวนภาคตะวันตกร้อง "ม็อบสวนยาง" เปิดถนน หลังพืชผักเสียหายวันละกว่า 2,000 ตัน

ชาวสวนภาคตะวันตกร้อง ตัวแทนภาคธุรกิจจ.สุราษฎร์ธานีเชื่อว่า การชุมนุมวันนี้ (3ก.ย.56) จะไม่มีเหตุรุนแรง ขณะที่ชาวสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก เรียกร้องให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราเปิดถนน เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าลงสู่ภาคใต้ได้ตามปกติ หลังจากพืชผลการเกษตรเสียหายวันละกว่า 2,000 ตัน เพราะไม่สามารถขนส่งสินค้าได้

นายทรงพล ภุมรา ตัวแทนกลุ่มเกษตรภาคตะวันตก พร้อมด้วยเกษตรกรผู้ปลูกผัก จ.ราชบุรี เรียกร้องให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ปิดถนน จ.นครศรีธรรมราช เปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรได้ตามปกติ หลังผลกระทบจากการปิดเส้นทางสัญจร ส่งผลให้พืชผักเสียหายวันละกว่า 2,000 ตัน เพราะไม่สามารถส่งไปให้ลูกค้าใน 14 จังหวัดทางภาคใต้ได้ตามปกติ

 
เช่นเดียวกับ นายสุทัศน์ เลิศมโนรัตน์ ประธานหอการค้า จ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า แม้ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจส่วนใหญ่ มีความเห็นใจชาวสวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ำ แต่ไม่ต้องการให้มีการปิดถนน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค ที่สินค้าหลายตัวเริ่มขาดตลาด รวมถึงผลกระทบกับการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นรายได้ที่มาช่วยชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากภาคการเกษตร แต่ยังเชื่อมั่นว่า การชุมนุมในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความสงบ และพร้อมเป็นกำลังใจกับทุกฝ่ายโดยขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน


กลับขึ้นด้านบน