ศาลยกฟ้องอดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ศาลยกฟ้องอดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ศาลยกฟ้องอดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

รูปข่าว : ศาลยกฟ้องอดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ศาลยกฟ้องอดีตอธิการบดีม.รามคำแหง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ศาลยกฟ้องอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมคณะผู้บริหาร ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีไม่ผ่านหลักเกณฑ์ให้ผู้ฟ้อง ซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ที่คัดลอกงานวิชาการมาขอเลื่อนตำแหน่ง

ศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในคดีที่ร.ต.ท.จรัญ ธานีรัตน์ อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นโจทก์ฟ้องศาสตราจารย์รังสรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวม 11 คน ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก ศาสตราจารย์รังสรรค์ และรองศาสตราจารย์ ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คนละ 2 ปี ปรับคนละ 20,000 บาท และให้จำคุกรองศาสตราจารย์ประสาท สง่าศรี อดีตรองอธิบการบดี จำคุก 1 ปี ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา 2 ปี เนื่องจากเห็นว่าศาสตราจารย์รังสรรค์เป็นอธิการบดีเลือกปฏิบัติ และใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ ส่วนกรณีที่ร.ต.ท.จรัญ ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงานทางวิชาการจากบุคคลอื่น ศาลเห็นว่าได้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาไว้ท้ายเล่ม ถือว่าไม่มีเจตนาปกปิด

ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมพร้อมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ ให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดจริง พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยทั้ง 11 คน

ภายหลังศาลพิพากษาศาสตราจารย์รังสรรค์ ยืนยันว่า ทำไปตามหน้าที่ของอธิการบดีในขณะนั้น ที่ต้องเซ็นรับรองเอกสารงานวิจัยของโจทก์ แต่เมื่อเป็นคดีความฟ้องร้อง ก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน และเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และดีใจที่ศาลพิพากษายกฟ้อง ส่วนตัวไม่ติดใจที่จะฟ้องกลับ และเชื่อว่าคดีนี้มีเบื้องหลังเนื่องจากมี กลุ่มบุคคลพยายามกลั่นแกล้ง สมัยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยในขณะนั้น


กลับขึ้นด้านบน